THY Diyabakır’da duvara çarptı

THY A.O’nun Diyarbakır istasyonunda sürdürdüğü yasayı hiçe sayma alışkanlığı, Yargıtay tarafından bozuldu. İşyeri temsilcisini “haksız bir biçimde işten atmayı” yasaklayan ve sendika temsilcisine iş güvencesi sağlayan iş kanununu açıktan çiğneyerek suç işleyen THY’nin, iş aktini fesheden kararı geçersiz sayılarak, işyeri temsilcisini işine iade ettirdi. Hukuksuz uygulamalar konusunda sicili bozuk olan THY AO nun sözkonusu kanun dışı […]

THY A.O’nun Diyarbakır istasyonunda sürdürdüğü yasayı hiçe sayma alışkanlığı, Yargıtay tarafından bozuldu. İşyeri temsilcisini “haksız bir biçimde işten atmayı” yasaklayan ve sendika temsilcisine iş güvencesi sağlayan iş kanununu açıktan çiğneyerek suç işleyen THY’nin, iş aktini fesheden kararı geçersiz sayılarak, işyeri temsilcisini işine iade ettirdi.

Hukuksuz uygulamalar konusunda sicili bozuk olan THY AO nun sözkonusu kanun dışı uygulamasına mahkeme son verdi.

Yasaya rağmen işten çıkarılan THY AO Diyarbakır işyeri temsilcisi olan Mehmet Erçek, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararıyla işine iade edildi.

mehmet-ercekkYargıtay kararından birkaç gün sonra, çalıştığı THY Diyarbakır istasyonunda işbaşı yapan Hava-İş sendikası İşyeri temsilcisi Mehmet Erçek, daha sonra İstanbul THY AO Genel Müdürlüğüne gelerek işlemlerini tamamladı.

Kendisiyle görüştüğümüz Mehmet Erçek konuyla ilgili bilgi vererek, duygularını bizimle paylaştı. THY’nin birçok konuda hukuksuzluklar içerisinde olduğunu ve bunların yargıdan geri döndüğünü, kendisiyle ilgili kararın da bu tür haksız uygulamalardan biri olduğunu anlattı. Yargıtay kararının işe iade kararının davasını haklı çıkardığını, kendisini ve sendikalı arkadaşlarını çok sevindirdiğini açıkladı, Ayrıca sendikalı olarak işyerindeki mücadelesine devam edeceğini, sendikal görev ve sorumluluklarını da sürdüreceğini belirtti. THY’nin baskılarının ve cezalarının kendisini yıldıramadığını söyleyen Mehmet Erçek, yönetimin Hava-İş Sendikasına ve faaliyetlerine tahammül edemediğini, aslında 305 direnişçi işçi dahil birçok işten çıkarmanın haksız ve hukuksuzluğunun mahkemelerce de tescil edildiğini belirtti.

Sendika işyeri temsilcisini haksız bir biçimde işten çıkarılmayacağına dair bir yasa hükmü bulunmaktadır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu hükmü, bu anlamda çok açık biçimde düzenlenmiştir. Ancak hükmün açık oluşuna rağmen THY’nin bu hatayı nasıl yaptığı da ilginçtir. Sendika düşmanlığı ve nefreti, şirket yönetiminin başını döndürmüş anlaşılan… Şirketin tüm mahkeme aşamalarında yaptığı itirazlar yargıtay dairesince de reddedilerek bu sonuca ulaşılmıştır.

Karara uymaması halinde, şirket; işyeri temsilcisinin çalıştırılmadığı, ancak temsilcilik süresinde geçirdiği sürelerin maaşlarını ve yargıtayın öngördüğü tazminatları ödemesi gerektiğ ve bunların toplam tutarınında çok yüksek olduğu, karar metninden anlaşılmaktadır.

İşyeri sendika temsilcilerine iş güvencesi sağlayan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu İlgili maddesi şöyledir:

“Madde 24- 1-İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olamadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde,temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir.

2-Dava basit yargılama usülüne göre sonuçlandırılır, mahkemece verilen kararın temyizi halinde yargıtay kesin olarak karar verir.

3-Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücreti ve hakları ödenir. Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içerisinde temsilcinin işe başvurması şartıyla altı iş günü içerisinde işe başlatılmaması halinde iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanması halinde de uygulanır.

4-İşveren yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz aksi halde değişiklik geçersiz sayılır.’’

Hava-İş sendikası Diyarbakır istasyonu bilet satış bölümünde çalışan işyeri tamsilcisi ile ilgili yargıtay ilgili dairesinin karar metni ve THY AO işe başlatma yazısı ektedir.

Emek.org.tr

belge3 belge-2 belge-1

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar