THY’DE 29 İŞÇİ İŞE İADE DAVASINI KAZANDI

29 Mayıs günü grev yasağına karşı çıktıkları için işten atılan 305 THY ve Teknik A.Ş işçisinden 29’u Bakırköy 10. İş Mahkemesinde görülen davada Bilirkişi Heyeti Raporuna dayanılarak işe iade davasını kazandı. Bugüne kadar toplam 61 işçi işe iade davasını kazandı.

thy-29-isci-kazandi

29 Mayıs günü grev yasağına karşı çıktıkları için işten atılan 305 THY ve Teknik A.Ş işçisinden 29’u Bakırköy 10. İş Mahkemesinde görülen davada Bilirkişi Heyeti Raporuna dayanılarak işe iade davasını kazandı. Bugüne kadar toplam 61 işçi işe iade davasını kazandı.

Konuya ilişkin Hava-İş sendikasının açıklaması şöyle:

Anti Demokratik grev yasağına karşı çıktıkları için iş sözleşmeleri feshedilen 305 THY ve Teknik A.Ş işçisinin hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalarından  Bakırköy 10. İş Mahkemesinde görülen 29 işçinin davasında Mahkeme Bilirkişi Heyetinin raporuna dayanarak işçilerin işe iadesine karar verdi. Bu işe iade kararı ile hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalardan 61 adedi işçilerin lehine sonuçlanmış oldu.

Bilirkişi Heyet Raporunda;
Şu Hususlar Açıkça Tespit Edilmiştir.
1- Davacının Hava-İş Sendikası Üye Olduğu ve TİS ’den Yararlandığı
2- 2822 Sayılı Yasanın 6.Maddenin Son Bendine Göre, TİS Yürürlülük Süresinin Sona Erdikten Sonra Yenisi Yürürlüğe Girinceye Kadar TİS ’in İş Sözleşmesi hükmü olarak devam edeceği,
3- TİS ‘de yer alan hüküm uyarınca, İş Yasası kapsamında olmayan Uçucu Personelin de İş Güvencesinden Yararlanacağı,
4- Uçucu personelin açtığı işe iade davasın da İş Mahkeme’ sinin görevli olduğu,
5- İşveren tarafından Mahkemeye ibraz edilen CD görüntülerinin hiçbirisinde Kanun Dışı Grev veya Yasadışı Eyleme konu olabilecek hiçbir hususun bulunmadığı,
6- Anayasa’ da grev hakkını düzenleyen 54.Maddesinde ki 2010 yılı değişikliği ile ‘’Siyasi amaçlı Grev ve Lokavt , Dayanışma Grev ve Lokavtı, Genel Grev ve lokavtı, İşyeri işgali, İşi Yavaşlatma, Verimi Düşürme ve diğer direnişler yapılamaz’’ hükmü Anayasanın 54.Maddesinden çıkartıldığı,Anayasa değişiklik gerekçesinde de ‘’ Maddeyle tarafı olduğumuz sözleşmeler ile Çağdaş Demokratik Toplumlarda Çalışma Hayatını düzenleyen ve genel kabul gören Evrensel İlkeler ile bağdaşmayan grev ve lokavt hakkına gereksiz sınırlamalar getiren 54.Maddenin 3. ve 7. fıkraları yürürlülükten kaldırılmaktadır. Söz konusu hükümlerinin kaldırılması ile, Sendikal Hakları ile grev ve lokavt hakkının kullanılabilmesi bakımından ileri bir adım atılmış olmaktadır’’ gösterildiğini,
Anayasanın 54.Maddesinde belirtilen yasaklar kaldırılmasına rağmen 2822 sayılı Yasada bir değişiklik yapılmadığı,
2822 sayılı yasada bu yönde bir değişiklik yapılmamış olsa da Anayasa değişikliğinin önem taşıdığını zira Anayasa değişikliğinin, öncelikle yasa koyucunun bu konuda iradesini ortaya koyduğunu, bu nedenle Anayasa değişikliğinden evvel yürürlükte olup Anayasa ile çelişen kanun hükümleri hukuken tartışılır noktaya geldiğiniBu noktada hukuki yorumun benimsenmesi durumunda yasa hükmünün değil Anayasa hükmünün uygulanması gerektiğini
7- Anayasada ki yasakların kaldırılması ile Uluslar arası düzenlemelerin uygun hale dönüştürüldüğünü,
8- Yapılan Basın Açıklamasının ve işlemlerin Anayasanın 54.Maddesi ve 90.Maddesi uyarınca ayrıca İLO Sözleşmeleri uyarınca yasadışı eylemle ilgisi bulunmadığı bir Demokratik hak kullanımı olduğu,
9- İş sözleşmesi hükmü olarak devam eden TİS ‘e göre ve şirkette yürürlükte bulunan İnsan Kaynakları prosedürü / Yönetmelik hükümlerine göre İşverenin işten çıkarma işleminin hukuka uygun olmadığı TİS ‘ e göre de, Yönetmeliğe göre de disiplin kurulundan geçirilmeyen işten çıkarma işleminin hukuken geçersiz olduğu, Özetle ;

29.05.2012 Tarihinde ki Basın Açıklaması ve diğer konularla ilgili olarak herhangi bir yasadışı durumun bulunmadığı bu hususun bir Demokratik hak arayışı olduğu feshin geçersiz olduğu işe iade kararı verilmesi gerektiği sabit olmuştur.

Görüldüğü gibi hukuk her yönüyle işten çıkarma işlemini geçersiz kılmıştır. THY A.O ve THY Teknik A.Ş işçilerinin geri alınması ile ilgili her çıktığı TV kanalında “hukuku bekleyeceğiz ona göre karar vereceğiz” diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı bu konuda kamuoyu önünde söylediği sözlerin arkasında durmalıdır.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar