Taner Yıldız

Madenlerde insanca çalışma koşullarından söz edilemez. Maden patronu gözünde madencinin hayatı değersizdir, ölümleri işin fıtratından sayılır. Sorumluların yargılanamadığı, madenlerde denetim mekanizmalarının çöktüğü, kurallı çalışmanın terk edildiği, sendikaların işveren kurumu haline geldiği maden sektöründe adalet yoktur. Denetimsizlik, işçi sağlığı ve iş ...