Şube Müdür Vekili Hikmet Laçın

Emek mücadelesinde, “beslenme hakkı” bağlantılı konuların gündemimizde daha fazla yer tutmaya başladı. İşçilerin işyerlerinde yemek yeme hakkı konusunun, genelde de beslenme hakları ve uygulama sorunlarının önemsenmesi ve bunun önemli bir mücadele gerekçesi yapılmasına inanıyoruz. Cerrahpaşa’da yaşanan olay, bunun için iyi ...