Sosyal Güvenlik Reformu

Emekli örgütlerinden tarihsel çağrı: birleşik sendikal çatısı altında birlikte örgütlenelim, birlikte mücadele edelim! Emeklilerin birleşik sendikal örgütlenmesi çalışmaları sürdüren emekli örgütleri, çok önemli bir çağrı yayınladı. Birleşik örgütleme süreci başlatan emekli örgütleri, ekonomik-demokratik haklar mücadelesini yükseltmeyi ve kazanımlara ulaşmayı hedefliyor. ...

İstanbul Emekli Sendikaları Eylem Birliği Koordinasyonu, yarın saat 15.00 de İstanbul-Kadıköy’de eylem yapıyor. Emekliler Dayanışma Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası ve DİSK Emekliler Sendikası tarafından oluşturulan koordinasyon, tüm emekli oluşumlarını, demokratik kurumları, siyasi partileri eylem için dayanışmaya çağırdı. İnsanca yaşama koşulları ...

Sosyal güvenlik hakkı, toplumsal ilişkiler evriminin yarattığı bir olgudur. Vazgeçilemez haklardan biridir. Artık uluslararası çalışma yaşamı ve toplumsal ilişkilerde, günümüz koşullarında insan haklarının ulaşmış olduğu düzeyin pozitif bir ürünü olarak da kabul görmüştür. Birey yurttaşlar ve emekli-yaşlı gibi toplumsal gruplar, ...