Meytham Al-Mahdi

İşçi konseyleri; işyerleri sorunları, örgütlenme, işyeri ve ülke yönetimine katılma, genel ekonomik krizlere müdahale konularında bir çare midir? İran İşçi Konseyleri deneyimi, bu sorulara  anlamlı yanıtlar verme ve  mevcut durumumuzu sorgulama zemini sunuyor. “İşçi konseylerinin yalnızca işyerleri ve işçilerle sınırlı ...