manset

Madenlerde iş cinayetleri durdurulabilir! Petrol, kömür türü tüm maden ocakları, enerji üretim araçları santraller ve tesisler kapatılmalı, insanlık yeni bir çağa yüzünü dönmelidir.

Hastane ve eğitim kurumları, emekli olmuş eski görevlileri tekrar çağırırken sanırım ücret ve maaşları çalışandan daha az olmaması gerekir.

Faşist Mussolini'yi kurtarıcı "baba" olarak gören yöredeki kadınların ve erkeklerin tutumu, (kıskançlık ve tecavüz kültürü ile motive olan) politik olarak Faşizmin yarattığı insan tipolojisini de etkileyici bir şekilde gösteriyor.

Kadınlar ve LGBTİ'lere yönelik baskı, sömürü, şiddet ve insanlık dışı davranışlar son bulmalıdır. Sistemin ve gerici kültürün dayattığı toplumsal cinsiyet rolleri reddedilmelidir.

DİSK yöneticileri, vergi düzeninde adalet için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiriyor.

İş cinayetleri durdurulmuyor! Ve bu konu örgütlenme ve mücadele için önemli bir zemindir. İşçi sınıfının ve sendikaların, emek dostu siyasal kurumların; güçlü kitlesel örgütlere sahip olması ve mücadele sürdürmesi çok önemli bir caydırıcı etken olacaktır.

Yargıda ve siyasette yaşanan kaos ortamı ile emek mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin önünün kesilmek istendiğinin farkındayız. Asla geri adım atmayacağız. Tüm halkımızı, yargı ve siyaset işbirliği ile yaratılan bu garabete karşı çıkmaya davet ediyoruz

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK-Emekli-Sen ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emeklilerin geçinemediği ve taleplerin karşılanmadığı gerekçesiyle 10 Aralık’ta miting yapacak.

İşçi sınıfı ve emek kamuoyu olarak, 1976 yılından beri kullandığımız 1 MAYIS Afişlerinin Yaratıcısı ressam Orhan TAYLAN'ı dün Kaybettik. Saygıyla Anıyoruz...

"Yaratılan"... Bir dizi platformu olan Netflix'te yayında olan bir mini dizi hakkında.