kur ve faiz artışı

Tüm işçi sınıfı, İşsizlik Sigortası Fonunun patronlar tarafından yağmalanmasına karşı çıkmalıdır. Aksi halde işsizlik karşısında kısmi bir güvence ve önemli bir kazanım olan işsizlik fonu gibi bir kaynak amaç dışı kullanılacak ve işçilerin yararlanması ikinci plana düşecektir. Kriz nedeniyle kolaya ...