korona meslek hastalığı

Koronavirüs hastalığını meslek hastalığı saymayan SGK’nın hukuka aykırı genelgesinin İptali İçin dava Açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), 7 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı “Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı” içerikli genelgesinin iptali için SES tarafından dava açılacağı ...