Stephan Teuscher: DHL İşvereninin Tutumu Kabul Edilemez

Alman Ver.di  Sendikası yöneticilerinden Stephan Teuscher’a , Prof. John Lagon’ın kaleme aldığı DHL işvereninin sendikal örgütlenmelere dönük hukuksuz tutumunu açıklayan rapor sonrası İstanbul’a direnişe destek ziyaretinde bulunduğu sırada önemli etkiler yaratan rapora ve direnişe dair fikirlerini sorduk

Ver.di Sendikası Stephan Teuscher röportajı

Alman Ver.di  Sendikası yöneticilerinden Stephan Teuscher’a , Prof. John Lagon’ın kaleme aldığı DHL işvereninin sendikal örgütlenmelere dönük hukuksuz tutumunu açıklayan rapor sonrası İstanbul’a direnişe destek ziyaretinde bulunduğu sırada önemli etkiler yaratan rapora ve direnişe dair fikirlerini sorduk.

-Öncelikle bugün burada olma nedeninizi öğrenebilir miyiz?

Stephan Teuscher: Biz bir alman işvereninin, Türkiye gibi bir ülkede sendikal çalışmalar sebebiyle birçok insanın işine son vermesinin kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz için, DHL’de bulunan arkadaşlarımızla dayanışmak için buradayız.

-Bu ziyaretiniz dışında, Ver.di Sendikasının Almanya’da DHL işverenine yönelik bir girişimi var mı?

Stephan Teuscher:  Biz Ver.di Sendikası Genel Merkezi olarak, Alman Posta İdaresi olan DHL’nin merkezinde girişimlerde bulunduk. Bu konuya ilişkin tavrımızı çok açıkça ortaya koyduk. Bu görüşmelerimizde pek çok kez Türkiye’deki DHL işvereninin yaptığı tutumun Alman sendikaları için kabul edilemez olduğunu ve bir an önce buraya ve buradaki sendikalı işçilere yönelik tutum değiştirilmezse Ver.di Sendikasının da, DHL yönetimine tavrının sertleşeceğini kendilerine açıkça ilan ettik. Pek çok alanda geri adım atmalarına dönük çalışmalar yapıyoruz.

-Merkezi Almanya’da bulunan  DHL firmasında sendikal çalışmalar var mı? Oradaki durum nasıl?

Stephan Teuscher: Almanya’da yalnızca DHL ana şirketinde değil, büyük tekele yani ana şirkete bağlı bütün işletmelerde sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma konusunda hiçbir sorun yok. Hemen her şey sorunsuz ilerliyor. Bu nedenle aynı şirketin Türkiye’de sendikalaşma hakkına büyük bir zorluk çıkarmasını, kabul edilemez bir tutum takınmasını büyük bir hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum. Almanya’da yalnızca DHL şirketinde 200 bin üyemiz bulunmakta iken bu sorunlar yalnızca burada karşımıza çıkıyor..

-DHL işverenine yönelik hazırlanan rapor hakkındaki görüşleriniz neler?

Stephan Teuscher: ITF ile birlikte hazırladığımız bu raporun çok kısa zamanda önümüze çıkardığı yüzlerce görüşme var. Bu incelemeler ve görüşmeler sonucu karşımıza çıkan temel sonuçlar şunlar. Türkiye’de DHL işvereni, çalışanların sendikalaşma hakkını kesinlikle tanımamakta, tanımaya yönelik olumlu hiçbir tutum da takınmamaktadır. DHL işvereni sendikal hakkını kullandı diye onlarca işçiyi işten atmıştır. DHL işvereni  işten atılmayan, henüz çalışan işçilere de sendikalaştığı zaman ‘seni de işten atarım’ şeklinde tehditlerle  terbiye etmeye çalışmaktadır. Bu raporu yazan arkadaşımız, Amerika’da hukuk profesörü olan John Logan’dır, raporu hukukçu özverisi ve dikkati ile yazmıştır. Yani önemli bir araştırmanın sonucudur.

-İşçi sınıfının uluslararası dayanışması için buradasınız. Uluslararası dayanışmaların önemine dair ne düşünüyorsunuz, sizce bu çaba sonuç verir mi?

Stephan Teuscher: Biz şunu biliyoruz ki Türkiye’de yapılan haksızlıklar, uluslararası çapta çok daha fazla duyulduğunda yalnız sendikal alanda değil toplumun her alanında DHL’ye karşı olan tepkiler çok daha fazla artacaktır. Ve yine biz şundan eminiz, bu baskılar sonucunda DHL işvereni, çalışanlar ve TÜMTİS Sendikası ile toplu sözleşme yapmak zorunda kalacaktır. Bundan kaçışları hiçbir şekilde yok. Az önce eylemde yaptığım konuşmada da söyledim. DHL’ye tüm dünyada kafa tutmaya hazırız.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar