SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMAK İSTİYORUZ! / Haber-Yorum

9 Aralık 2012 günü Petrol-İş sendikası Genel Merkezi konferans salonunda, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İİSİGM), “Sağlıklı ve güvenli çalışmak istiyoruz” Paneli düzenledi.

saglikli-ve-guvenli-calismak-istiyoruz-haber-yorum-1

9 Aralık 2012 günü Petrol-İş sendikası Genel Merkezi konferans salonunda, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İİSİGM), “Sağlıklı ve güvenli çalışmak istiyoruz” Paneli düzenledi.

İİSİG Meclisi kuruluşundan bugüne, sendikalar ve meslek örgütlerinin ortaklaşa ürettiği ve bir avuç gönüllü çalışanının omzunda yükselerek gelmiştir.

DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, gibi konfederasyonlara bağlı sendikaların, TTB ve TMMOB’a bağlı kurumların katılım ve destekleriyle, İİSİG önemli çalışmalarını gerçekleştirdi. İş Müfettişleri Derneği gibi kuruluşların yanı sıra devrimci demokratik sosyalist basın ve siyasi çevrelerin katkılarını da elbette anmak gerekiyor.

Katılımcılarının sürekli çoğaldığı ve çalışma yaşamındaki öneminin bilincine varılan İSİG Meclisi, İşçi sendikalarının ve emekten yana demokratik meslek örgütlerinin “birlikte üretebildiği” çok önemli bir oluşumdur.

Panelde İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu temsilcisi Ali Çerkezoğlu, İş Müfettişleri Derneği üyesi Şeref Özcan, Petrol-İş sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın yaptıkları konuşma ve sunumlarıyla, İSİG meclisinin geldiği yeri ve emekçilerin karşı karşıya bulunduğu sorunları ifade ettiler.

Sendikal Güç Birliği Platformu adına da konuşan Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın’ın konuşmasında: “ İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına sendikal hareketler ciddi ilgi göstermiyor. Sendikalar bir özeleştiri vermek durumundadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı sahiplenilmemekte, katkı sunulmamaktadır. Sendikal Güç Birliği sendikaları olarak aramızda değerlendirmesini yaptık. SGBP, meclis çalışmalarını sahiplenecektir” diyerek, sendikaların asli görevlerinden birini işaret etmesi ve bir sendikal hareket olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını; öz-eleştirel bir tarzda ifade etmesi çok önemliydi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda, sendikalar temel aktörlerden biridir. Bu nedenle de artık örgütlenme ve mücadele boyutlarıyla ileri atılmaları gerektiği çok anlaşılır bir durumdur. Her sendikal oluşumun zorunlu uğraşı alanıdır işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu.

Son yasal düzenleme de dahil, sermaye sınıfları; AKP hükümeti eliyle taşeronlaştırma ve esnek çalışma koşullarını dayatarak saldırılarına devam ediyor. Örneğin işveren, işyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu, adeta kendi sorumluluk sahasından çıkararak uzman çalışanlarına ve sendikalara yüklemektedir. Eğer mücadelesi verilmez ise, işverenler toplumsal üretimdeki bu yükümlülüklerinden sıyrılmak istemektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun, son iş kazaları ve iş cinayetlerindeki artışlarla hangi noktalara geldiği açık değil midir?

Sermaye sınıfı, tarihsel sorumsuzluk örneğini sergilemeye devam edecektir. “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” alanında “maliyet hesabı” yaparak; üretimi veya hizmeti, olabilecek en az maliyetle gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Sendikaların artık bu sahada çok ciddi sorumluluklarla mücadelelere girmesi kaçınılmazdır. Diğer taraftan meslek örgütleri, devrimci, demokratik ve sosyalist siyasi yapılar da, bu mücadele ve süreçlerinde gereken düzeyde yer almalıdırlar.

EMEKÇİLER, SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE YETENEKLERİNİ GELİŞTİREREK, İŞ KAZALARINI VE İŞ CİNAYETLERİNİ ENGELLEYEBİLİR.

İSİG meclisi aslında sendikaların çalışmalarına ve mücadelelerine çok önemli bir katkı sunmaktadır. Sermayenin bu alandaki dayatma ve uygulamaları, bir sendikanın mücadelesiyle alt edilemez veya geriletilemez kapsam ve yoğunluktadır. Tüm sendikaların, meslek örgütlerinin, emek dostu kurumların ortak paydası durumundaki temel sorun ve mücadele alanıdır.

Dolayısıyla Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı’nın kurumsal özeleştirisiyle işaret ettiği sahiplenme ve mücadele alanı; tüm sendikalar tarafından bütünlüklü olarak içselleştirilmelidir.

İSİG meclisi oluşumu ve çalışmaları, sendikalar ve meslek örgütleri ve emek dostu siyasal yapılar ve kurumlar tarafından sahiplenilmeli ve ileri taşınmalıdır.

9 Aralık 2012 panelinde, İş Müfettişleri Derneği’nden Şeref Özcan da “İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasası” üzerine bilgilendirici ve uyarıcı sunumunda; tüm emek cephesi bileşenlerine, önemli görev ve sorumlulukların giderek arttığı bir dönemi yaşadığımızı vurguladı.

Anlaşılan odur ki; sermeye sınıfı ve onun siyasal erki, çalışma yaşamını kuralsızlaştırarak sosyo-ekonomik yükümlülüklerinden kurtulma derdindedir. Yakın zaman yasal düzenlemeleri de buna hizmet ediyor. “Maliyetleri azaltma” adına, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu da taşeronlara devrederek, sorumluluklarından/yükümlülüklerinden kaçmayı hedefliyorlar.

Çalışma yaşamında, sendikaların da içerisinde asli unsur olarak yer alacağı bütünlüklü toplumsal mücadeleyle buna “dur” denilebilir.

İSİG meclisi çalışma ve mücadele sahası da,  bu geniş toplumsal mücadelenin önemli bir parçasıdır. “Birlikte ve birlikle” kazanımlara ulaşılabilecek bir sahadır. Sadece sendikalar, meslek örgütlerinin değil emekten yana kurumsallıkların ve siyasal yapıların da sorunun kapsayıcılığı açısından bu çalışma ve mücadelenin içerisinde yer alması doğru ve gereklidir.

İSİG meclisi çalışmalarının, sınırlı desteklenerek veya bir düzeyden katkı sunulması gibi yaklaşımların ötesinde; kurumsal özne olarak içerisinde yer alınmalı, öne çıkan sorumluluk ve görevlerimiz de, emeğin toplumsal kurtuluş mücadelesi kapsamında değerlendirilmelidir.

Emek güçlerinin, birlikte üretim yapabilme yeteneklerini geliştirebilecek ve “dar-grupçu anlayış ve tutumları” da eriterek, bugünden yarınlara üreteceğimiz toplumsal yaşamı besleyecek olan “birlik-mücadele-dayanışma” gibi sacayaklarından birini de -şimdiden buralardan başlayarak- üretmiş olacağız.

İSİG Meclisi mevcut organizasyon tarzından ve çalışma biçiminden daha ileri taşınmalıdır. Kurumsal yapısı, bir ortak emek projelendirmesi üzerinden geliştirilmelidir. Bu konuda mesafe de alınmıştır. Bileşenlerinin sorumlu yaklaşımları, birlikte iş yapabilme yetenek ve birikim düzeyleri; bunu besleyecek olumlu ve önemli bir nesnel veridir.

Emek.org tr olarak; Varlığını ve çalışmalarını, mücadelesini önemli bulduğumuz İİSİG meclisinin yanındayız. Olanaklarımız ve yeteneklerimiz elverdiğince, İİSİG meclis çalışmalarında yer alacağız.      İSTANBUL  –  11.12.2012

Emek.org.tr

saglikli-ve-guvenli-calismak-istiyoruz-haber-yorum-2

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar