Nakliyat-İş’ten PTT taşeronunda örgütlenme atağı

Nakliyat-İş sendikasının “PTT’de Taşeron Cehenneminde Çalışan İşçi Kardeşlerimizi Örgütlenmeye, Mücadeleye, Sendikamıza Üye Olmaya Çağırıyoruz.” temalı aynı zamanda Haber-İş sendikasının eleştiri ve teşhirini esas alan basın açıklaması eylemi, İstanbul-sirkeci PTT müdürlüğü binası önünde gerçekleştirildi. … … … DİSK Nakliyat-İş sendikası PTT taşeron şirketlerinde çalıştırılan işçilerin sendikal örgütlenmesi amacıyla faaliyetlerini yaygınlaştırıyor. Birçok şehirde örgütlenme kampanyası kapsamında bildiriler […]

Nakliyat-İş sendikasının “PTT’de Taşeron Cehenneminde Çalışan İşçi Kardeşlerimizi Örgütlenmeye, Mücadeleye, Sendikamıza Üye Olmaya Çağırıyoruz.” temalı aynı zamanda Haber-İş sendikasının eleştiri ve teşhirini esas alan basın açıklaması eylemi, İstanbul-sirkeci PTT müdürlüğü binası önünde gerçekleştirildi.

… … …

DİSK Nakliyat-İş sendikası PTT taşeron şirketlerinde çalıştırılan işçilerin sendikal örgütlenmesi amacıyla faaliyetlerini yaygınlaştırıyor. Birçok şehirde örgütlenme kampanyası kapsamında bildiriler dağıtıyor, işçilerle toplantılar yapıyor ve üyelikler gerçekleştiriyor.

PTT taşeron işyerlerinde çalışan işçilerin sendikal örgütlenmesi ve mücadelesi giderek yükseliyor. Bu gelişme karşısında boş durmayan İşverenler ve Haber-İş sendikasının ortak karşı-hamleleri sendikal mücadeleyi hareketlendiriyor.

Nakliyat-İş sendikası taşeron işçilerin sendikalaşması sürecinde; işçileri birleşmeye çağıran ve Haber-İş sendikasını “sarı sendika” temelinde eleştiren basın açıklaması eylemini, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 11:00’de İstanbul Sirkeci’de bulunan Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü önünde gerçekleştirdi.

Sağanak yağan yağmura rağmen, sendika üyesi işçiler ve sendika yöneticilerinin pankart açarak yaptıkları kısa bir yürüyüşün ardından gerçekleştirdikleri eylemde “PTT Taşeron İşçileri Köle Değildir”, “PTT’de Taşeron Cehennemine Son”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Çevik kuvvet polisinin izlediği basın açıklaması eyleminde “PTT’de Taşeron Cehennemine Karşı Örgütlü Mücadele Edelim DİSK Nakliyat-İş Sendikasına Üye Olalım” pankartı, “PTT Taşeron İşçileri DİSK Nakliyat-İş Sendikasında Örgütleniyor, Üye Oluyor”, “PTT Taşeron İşçileri Köle Değildir”, “Kahrolsun Sarı Sendikacılık” dövizleri taşındı.
Basın Açıklaması, Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.

PTT Taşeron şirketlerinde neler oluyor?

Kısa süre önce taşeron işçilerinin geçmişe dönük ödenmeyen ücret alacaklarını, ihale alan taşeron şirketten talep etmesiyle başlayan hareketlilik; iş bırakma şeklindeki işçi direnişleri ve sendikal örgütlenme çalışmalarının hızlanmasıyla devam etmişti. PTT taşeron işçilerinin, bazı PTT aktarma istasyonlarında direnişe geçerek haklarını almalarıyla birlikte, sendikal etkinliklerin ve gizli oyunların oynandığı bir süreç de başlamış oluyordu.

Nakliyat-İş sendikası, işçilerin direnişlerine destek vermiş, yaptıkları toplantılar ve üyeliklerle sendikal örgütlenmeyi yaygınlaştırmıştı. Ancak Nakliyat-İş sendikasının bu çalışmaları, PTT yönetimini ve taşeron şirket sahiplerini bir hayli rahatsız etti. İlginç olanı ise, rahatsız olan kurumlar arasında Türk-İş’e bağlı Haber-İş sendikasının bulunuyor olmasıydı…

Bugüne kadar taşeron işçisinden ve sorunlarından uzak duran Haber-İş sendikası, bu gelişmeler sonrasında direnişe duyarsız kalmış, şimdi ise sadece işçi üyeliği yapma çabalarıyla ve Nakliyat-İş sendikasını karalamalarla sahneye çıkıyordu.

Taşeron ve PTT müdürleri de Haber-İş sendikasını açıktan destekleyen tutumlar içine girmiş durumdadır.

İşçilerden aldığımız bilgiler ve yaptığımız gözlem gösteriyor ki, PTT ve taşeron işyerlerinde sıkı bir sendikal örgütlenme ve mücadele yaşanmaktadır.

İşveren ve Haber-İş sendikası ortak bir taraf olmuştur. Açıkça ilan ettikleri gibi, taşeron işçilerinin DİSK Nakliyat-İş sendikasında örgütlenmesini istemiyorlar. PTT yerel idarecileri ve taşeron sahipleri el ele vererek, işçilerin Haber-İş sendikasına üye olmasını istiyor ve bu yönde işçilere baskı yapıyorlar. Hatta Nakliyat-İş e üye olmamaları konusunda açıktan uyarılar yapıyorlar. Haber-İş sendikası yıllardır duyarsız kaldığı taşeron işçilerinin kafasını karıştırarak kanuni yetkisi ve hakkı olmadığı halde işçileri üye yapmaya devam ediyor. Durumun farkına varan işçiler, Haber-iş’in işçiyi bölen ve işçi birliğini bozan, işverene yedekleme amaçlı bu tavrını kavradıklarında Nakliyat-İş sendikasına yöneliyorlar.

Haber-İş sendikası ne yapmak istiyor?

Haber-İş sendikasının başvurduğu çirkin oyunun perde arkasını açıklamak gerekiyor.

Haber-İş sendikasının; iş kolları kanunu gereği taşımacılık işkolunda örgütlenme, üye yapma hakkı yok. Haber –İş sendikası, 7 nolu İletişim iş kolunda faaliyet sürdürme hakkına sahiptir. Taşeron işçileri ise, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İş Kolları Yönetmeliği’ne göre Posta ve kurye-kargo taşımacılığında, dolayısıyla 15 nolu Taşımacılık iş kolunda gözükmektedir. Ancak Haber-İş sendikası görevlileri PTT istasyonlarında dolaşarak, açıktan işçilere yalan söyleyerek yetkili sendika olduklarını anlatmaktadırlar.

İşçiler ve nakliyat-İş sendikası yetkilileri bu durumun tamamen gerçek dışı olduğunu ve Haber-İş sendikasının çirkin bir oyun içinde bulunduğunu belirtiyor.

Haber-İş sendikası şube yetkilileri, taşeron işçilere ne anlatıyor?

Aldığımız bilgilere göre öz olarak “PTT işletmelerinde yetkili sendika olduklarını, Nakliyat-İş sendikasının ise yetkisiz olduğunu, sendikal yetki için gerekli olan %40 oranında işçi sayısını üye yaparak, bu sayıyı yakalayınca bakanlığa başvuracaklarını ve işkolu yasası ve yönetmeliğini değiştirerek, olarak toplu sözleşme yapacaklarını” anlatmaktadırlar. İşveren yanlısı sarı sendika özelliği yanı sıra, hükümete de sırtını yasladığını açıkça işaret ediyor yani…

Taşeron işçi hakları ve çalışma koşullarının olumsuzluğu karşısında şimdiye kadar neden bir şey yapmadıkları sorusuna ise “o zaman başka şimdi başka” diyerek, ciddiyetten uzak ve işçiyi kandırılacak kimseler olarak gördüğünü ele veren cevaplarla geçiştiriyor…

Haber-İş sendikasının gerçeklikte işveren yanlısı sarı yüzü ortaya çıkıyor… Özellikle taşeron işçisinin, geçen yıldan kalan ücret alacaklarını “iş bırakma ve direniş” yoluyla almaya başladıkları anda ortaya çıkan Haber-İş sendikası, direnişi ve sendikal örgütlenmeyi kırmaya dönük çalışmalar içine girmiş bulunuyor. Nakliyat-İş sendikasının uyarılarını ise dikkate almamakta ısrarlıdırlar.

Anlaşıldığı kadarıyla Haber-İş, bu sarı sendikacılık oyununa devam edecek gibi görünüyor.

İşverenlerin ve sarı sendikanın bu çirkin oyunlarının, işçiyi bölen ve birbirine düşüren, sendikadan soğutan ve işçi arasında güvensizlik yayan çabaların boşa çıkarılmasının işçi sınıfı mücadelesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 28.03.2014

Emek.org.tr

DİSK Nakliyat-İş sendikası basın açıklaması metni şöyledir.

“BASINA VE KAMUOYUNA

PTT’de Taşeron Cehenneminde Çalışan İşçi Kardeşlerimizi
Örgütlenmeye, Mücadeleye, Sendikamıza Üye Olmaya
Çağırıyoruz.

Kamu İktisadı Teşebbüsü (KİT) olan PTT 2013 Mayıs ayında çıkarılan “Posta Hizmetleri Kanunu” ile Anonim Şirkete, A.Ş.’ye, dönüştürülmüştür. Dünya Bankası’nın direktifleri ile diğer özelleştirilen KİT’lerle birlikte bu yasal düzenlemeyle PTT’de de özelleştirmenin yasal olarak önü açılmış oldu.

PTT’de 40.000’e yakın çalışan vardır. Bunun 15 bini çeşitli taşeronlarda çalışmaktadır. Taşeron cehenneminde çalışan işçi kardeşlerimiz, güvencesiz, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun belirlediği kurallara uyulmayan, kazanılmış kıdem haklarının gasp edilmeye çalışıldığı, insan onuruna yaraşmayan koşullarda, sefalet ücreti ile çalışmak zorunda kalmaktadır.

PTT’de Taşeron Cehenneminde çalışan işçi kardeşlerimizin %80-90’ı sendikamızın bulunduğu 15 No’lu Taşımacılık iş kolunda çalışmaktadır.

2012 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre 19 Aralık’ta Resmi Gazete de yayımlanan İş Kolları Yönetmeliği’nde “Posta ve Kurye” hizmetleri Taşımacılık iş kolu kapsamındadır. PTT’de Taşeronda çalışan işçi kardeşlerimizin büyük çoğunluğunun örgütleneceği ve üye olabileceği sendika 15 No’lu Taşımacılık iş kolunda bulunan sendikalardır. Başka iş kolundaki sendikalara üyelik başvuruları geçersizdir yasal değildir.

Birkaç aydan beri başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Bursa’da ve diğer bölgelerde taşeron cehenneminde çalışan işçi kardeşlerimiz, sendikamızda örgütleniyor, üye oluyorlar.

Kısa süre geçmesine karşın sendikamız PTT’de Taşeron Cehenneminde çalışan işçi kardeşlerimizin gasp edilen hakları, ödenmeyen ücretleri için mücadele etmiş, direnişler yapmış, kazanmış ve işçi kardeşlerimizin gasp edilen hakları ödenmiştir. PTT Kağıthane, Beylikdüzü, Kadıköy (İçerenköy), Ümraniye Motorlu Kurye işyerlerindeki taşeronlarda verilen mücadele ve direnişlerde sendikamız muhatap olmuş ve işçi kardeşlerimiz haklarını almıştır.

KESK üyesi Haber-Sen yöneticileri ve üyeleri taşeronda çalışan işçilerin mücadelesine her zaman sorumlulukla duyarlılık göstermişler, sahip çıkmışlardır.
Haber-Sen bu süreçte de sendikamızla örnek bir dayanışma içerisindedir. Çünkü mücadelemiz ortaktır.

PTT Taşeronlarında çalışan işçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine Haber-İş Sendikası yıllardan beri seyirci kalarak ortak olmuştur.

PTT taşeronlarında çalışan işçi kardeşlerimiz PTT’nin asıl işini yapmaktadırlar. 4857 Sayılı İş Kanununun 2. Maddesine göre asıl iş alt işverene-taşerona devredilemez. Eğer devredilirse muvazaa olur ve işçi işe girdiği tarihten itibaren asıl işverenin yani PTT’nin işçisi sayılır. Kadrolu işçinin yani kadrolu sendikalı işçinin aldığı tüm ücret ve sosyal hakları alır. Taşeron da çalışan işçi kardeşlerimiz kendi olanakları ile açmış oldukları tüm davaları kazanmışlar, mahkemeler muvazaa kararları vermiştir. İşçiler Haber-İş Sendikası’na üye olmaya gittiklerinde taşeronda çalışıyorsunuz diye üye yapılmamışlardır.

Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşın ve PTT’de toplu iş sözleşmesinin tarafı olmasına rağmen Haber-İş Sendikası taşeron işçilerine sahip çıkmamıştır. Bu sendikacılığın adı sarı sendikacılıktır.

PTT ve taşerona karşı dava açan, muvazaayı tespit ettirip davaları kazanan işçi sayısının artması sonucu 2009 yılında 5584 Sayılı Posta Kanunu’nun 10. Maddesi’ne 5893 Sayılı Kanun ile eklenen fıkra ile PTT idaresinin postaların ayrım ve dağıtım işlerinin ihale yolu ile 3. Şahıslara (alt işverenlere) gördürüleceği hüküm altına alınmıştır.

Bu yasal değişiklikten sonra mahkemeler ve Yargıtay PTT de muvazaaya ilişkin kararlar vermemiştir. Yani artık, mahkemeler taşeronda çalışan işçileri PTT’nin asıl işçisi saymamaktadır. Bundan dolayı da taşeronda çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun yasal olarak üye olabileceği, toplu iş sözleşmesi imzalayabilecek sendika taşımacılık iş kolunda faaliyet gösteren Nakliyat-İş Sendikasıdır. Taşımacılık iş kolunda çalışan taşeron işçilerin iletişim iş kolu Haber-İş v.b. sendikalara üyelikleri geçersizdir.

Kaldı ki sendikaya üyelikler internet ortamında olmaktadır. E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden işçi sendikaları üyelik işlemleri bölümünü tıklayarak hangi sendikaya üye olunabileceği görülmektedir.

PTT’de taşeron cehenneminde keyfiliğe, hukuksuzluğa, hakların gasp edilmesine artık YETER diyoruz. Taşeron da çalışan işçi kardeşlerimizi sendikamızda örgütlenmeye, üye olmaya birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 28.03.2014

PTT’de Taşeron Cehennemine Teslim Olmayacağız.
İnsanca Yaşayabilecek Bir Ücret ile İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma Koşulları ve Toplu İş Sözleşmesi İçin Örgütlenelim DİSK/Nakliyat-İş’e Üye Olalım.
İşçiyiz, Haklıyız Kazanacağız.”

2014-03-28-8846 2014-03-28-8853 

 

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar