Kıdem tazminatının gaspına karşı Türk-İş önünde basın açıklaması

Kıdem Tazminatı Gaspına Karşı Dayanışma Forumu bugün hükümetin kıdem tazminatını kaldırmaya yönelik girişimlerini Türk-İş önünde protesto etti. Kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı genel greve gidilmesi gerektiğini belirten forum, Türk-İş’i ve diğer konfederasyonları süreç içerisinde izleyeceklerini belirtti. Saat 12:30’da İstanbul’da Türk-İş önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler, “Kıdem tazminatı hakkımızı vermeyeceğiz”, “Kıdem hakkımız gasp edilemez” sloganlarının […]

Kıdem Tazminatı Gaspına Karşı Dayanışma Forumu bugün hükümetin kıdem tazminatını kaldırmaya yönelik girişimlerini Türk-İş önünde protesto etti. Kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı genel greve gidilmesi gerektiğini belirten forum, Türk-İş’i ve diğer konfederasyonları süreç içerisinde izleyeceklerini belirtti.

Saat 12:30’da İstanbul’da Türk-İş önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler, “Kıdem tazminatı hakkımızı vermeyeceğiz”, “Kıdem hakkımız gasp edilemez” sloganlarının attı, “Geleceğimizi karartmayın”, “kıdem tazminatı hiçbir biçimde pazarlık konusu edilemez” dövizleri taşıdı.

Basın açıklaması Forum adına Levent Dölek tarafından okundu. Kıdem tazminatı hakkının kaldırılarak bir tür bireysel emeklilik fonuyla değiştirilmeye çalışıldığını ifade eden Dölek,  “Sermaye ve onun hizmetindeki

Kıdem tazminatı için Türk-İş önünde basın açıklaması

AKP hükümeti gerekçe olarak çalışanların çoğunluğunun bu haktan yararlanamamasını öne sürüyor. İşçilerin kıdem tazminatının sistematik olarak patronlar tarafından gaspedildiği doğrudur. Ancak bundan AKP hükümetinin şikayet etmeye hakkı yoktur. Bu kitlesel hak gaspının sorumlusu sermayeyi her düzeyde koruyup kollayan AKP hükümetinin kendisidir.” dedi.

Taşeronlaştırma nedeniyle taşeronlarda çalışan işçilerin de tazminat haklarından yoksun olduklarını ifade eden Dölek, “Sermaye örgütleri ve AKP hükümeti aynı yüzsüzlükle taşeron işçilerin mağduriyetini istismar etmektedir. Oysa taşeron işçilerinin kıdem tazminatı hakkı mevcut yasalarda da tanınmıştır. Taşeron sözleşmelerinin yenilenmesi bu hakkı ortadan kaldırmaz. Her yıl taşeron patronlarının usulsüz girdi çıktı uygulamaları da tazminat yükümlülüğünü yok etmez. Taşeron işçilerinin kıdem tazminatı hakkını kullanamaması sebebi yine patronların her türlü yasadışı uygulamasına göz yuman AKP hükümetidir.” dedi. Kıdem tazminatı ile tazminat tutarının yarı yarıya indirileceğini, işverenlerin üzerinden tazminat yükümlülüğünü kaldırarak işçilerin iş güvenliğinin yok edileceğini, maaşların düşeceğini ve işsizler ordusunun büyüyerek, çalışan işçilerin her an işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Sendikaları da göreve çağıran Dölek, “İşçi sınıfının en büyük örgütlü sendikal gücü olan Türk-İş konfederasyonu bu büyük saldırı karşısındaki gaflet uykusundan uyanmalıdır. Zaman zaman hükümetin işçi bürosu gibi bir görüntü veren ve gerçekler ortada olduğu halde kıdem tazminatı hakkının fona devredilerek gasp edilmesine yeşil ışık yakan Hak-İş sınıfa ihanet çizgisinden vazgeçmelidir. Hak gasplarına karşı eylemlere başlayan DİSK ise bu mücadeleyi daha geniş kesime yayarak birleştirici bir rol üstlenmekle yükümlüdür.” dedi

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar