KESK 2014-2015 Toplu İş Sözleşmesi taleplerini açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) , 1 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu Sözleşme sürecine dair, 2014-2015 Toplu İş Sözleşmesi taleplerini bugün Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. Basın açıklamasını yapan Genel Başkan Lami Özgen, taleplerin bu dönemde karşılanmaması durumunda eylem takvimlerini de duyurdu. Basın açıklamasını yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, AKP’nin son yıllarda […]

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) , 1 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu Sözleşme sürecine dair, 2014-2015 Toplu İş Sözleşmesi taleplerini bugün Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. Basın açıklamasını yapan Genel Başkan Lami Özgen, taleplerin bu dönemde karşılanmaması durumunda eylem takvimlerini de duyurdu.

Basın açıklamasını yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, AKP’nin son yıllarda “kamu emekçilerini enflasyona ezdirmedik” söylemi ile sahte refah algısı yaratma çabasında olduğunu belirterek kamu emekçilerinin yaşama koşullarını açıkladı. Açıklamanın tamamına ulaşmak için tıklayın.

Kamu emekçilerinin talepleri:

>> Temel hak ve özgürlüklerin ve uluslararası sözleşmelerin gereği olarak; çalışma yaşamını ilgilendiren bütün konuların görüşüleceği, her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme imzalayacağı ve anayasal hakkımız olan grevin teminat altına alınacağı bir yasal düzenleme hemen yapılmalıdır.

>> 2014 yılı için kamu emekçilerinin, geçmiş dönemlerden bu yana süren refah kayıpları telafi edilmeli, enflasyon ve cari dönemin ekonomik büyümesinden verilecek adil bir payla temel maaşı 2.340 TL’ye yükseltilmelidir.

>> Kamuda sözleşmeli, taşeron v.b. farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmeli, tüm çalışanlar iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

>> Kamu ve özel sektör dahil tüm çalışanların ücretlerinin KESK-AR tarafından Temmuz 2013 tarihi itibariyle 1.101 TL olarak belirlenen açlık sınırına kadar olan kısmı vergiden muaf tutulmalı, üzerindeki miktar için vergi kesintisi %15 olarak sabitlenmelidir.

>> Emekli ve çalışan kamu çalışanlarına tüm ek ödemeler emekli keseneğine ve emekli aylığına yansıtılmalı, kamudan emekli olanların maaşlarına emekli oldukları unvandaki kamu emekçisine ödenen ek ödeme miktarı ilave edilmelidir.

>> Ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetler giderilerek, aynı ünvanda farklı kamu kurumlarında çalışan tüm kamu emekçilerine eşit ücret ödenmelidir.
>> Başta öğretmenler olmak üzere lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e, önlisans mezunu olanların 3000’e çıkarılmalı, ek gösterge adaletsizliğine son verilmelidir.

>> Kadın kamu emekçilerine; başta görevde yükselme ve ünvan değişikliklerinde olmak üzere çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığa, mobbinge, baskı ve şiddete son verilmeli, uygulayanlar hakkında etkili müeyyideler getirilmelidir.

>> 0-6 yaş grubu çocuklar için en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50’den az çalışanın bulunduğu işyerleri için, SHÇEK ve Belediyeler bünyesinde, çalışma alanına yakın ücretsiz ve SHÇEK yönetmeliğine uygun ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır.

>> İdarenin sendikalar ve üyeleri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskılar son bulmalı, ayrımcı politikalardan vazgeçilerek özgür örgütlenme ortamı sağlanmalı, haksız ve adaletsiz biçimde tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

>> Kamu hizmetleri herkese parasız, eşit, nitelikli, ulaşılabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu hizmetleri işletmecilik esaslarına göre değil, toplumsal fayda gözeterek sağlanmalıdır.

>> Gezi Parkı direnişiyle birlikte tüm toplum kesimleri nezdinde iyice ortaya çıkan AKP’nin dayatmacı ve otoriter politikaları artık son bulmalı, Eşit, Özgür ve Demokratik bir gelecek için toplumun tüm örgütlü kesimlerinin taleplerinin dikkate alınacağı bir yönetim modeline geçilmelidir.

Talepler kabul edilmez ise eylem takvimi

Talepler yine bu kez de karşılanmaması durumunda ise eylem takvimi şöyle:

“20 Ağustos tarihinde İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Trabzon illerinden başlatacağımız ve 5 gün sürecek olan yürüyüşlerle kamu emekçilerinin taleplerinin emekçi halkın talepleriyle buluşmasını sağlayacağız. 25 Ağustos tarihinde Ankara’da yöneticilerimizin katılacağı merkezi bir eylem yapacağız. Görüşmelerin masada süren boyutunu tüm şeffaflığıyla kamu emekçileriyle ve halkla paylaşacağız.”

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar