Karabük YOLBULAN DEMİR’de sömürü, güvencesiz çalışma ve sendika baskısı arttı!

Karabük Organize sanayiide  faaliyet yürüten Yolbulan Demir AŞ işletmesinde, işçilerin sendikalı olma çalışmaları ve Birleşik Metal-İş sendikasına üye olmaları karşısında patronlar suç işliyor. İşçilerden açık açık yapılan tehdit ve baskıyla sendikadan istifa edilmesi istendi. Çalışma koşullarının ağırlığına, sömürü ve baskıya karşı sendikalaşarak TİS koşullarında çalışmak isteyen bu nedenle Birleşik Metal İş sendikasında örgütlenen işçilere, patron […]

Karabük Organize sanayiide  faaliyet yürüten Yolbulan Demir AŞ işletmesinde, işçilerin sendikalı olma çalışmaları ve Birleşik Metal-İş sendikasına üye olmaları karşısında patronlar suç işliyor. İşçilerden açık açık yapılan tehdit ve baskıyla sendikadan istifa edilmesi istendi.

Çalışma koşullarının ağırlığına, sömürü ve baskıya karşı sendikalaşarak TİS koşullarında çalışmak isteyen bu nedenle Birleşik Metal İş sendikasında örgütlenen işçilere, patron baskısı ve tehdidi geldi.  Sarı sendika Çelik-İş e geçmeleri için yapılan sendikal dayatmaya karşı, İşçilerin ve sendikanın kararlı tutumları sürüyor.

Konuyla ilgili olarak dün sendika sitesinden yapılan açıklama ve verilen bilgiler aşağıdadır.

DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ sendikası AÇIKLAMASI

Karabük Yolbulan Demir’e Patronların Değil, İşçilerin İstediği Sendika Girecek!

  • Karabük’te sarı sendika-işveren işbirliğiyle suç işleniyor.
  • Sendikamızın yetki başvurusunun ardından geriye dönük hukuksuz işçi alımları yapılıyor
  • Çelik-İş fabrikaya çağrılarak beyaz yaka çalışanlar ve yeni işbaşı yapan işçiler zorla sarı sendikaya üye yapılıyor.
  • Üyelerimiz işveren ve Çelik-İş baskısıyla kurulan sorgu odalarında istifaya zorlanıyor.

Karabük’te metal işçileri ya sendikasız ya da patronların güdümündeki sarı sendikanın esareti altında düşük ücretlerle ve yoğun sömürü koşulları altında çalışmaya zorlanıyor. Karabük işçileri geleceksiz ve güvencesiz bu çalışma hayatından kurtulmanın yollarını arıyor. İşçilerin kendi geleceklerine karar verip harekete geçtikleri her durumda ise, sendika kılığına girmiş patron tetikçilerinin zorbalığıyla karşılaşıyor.

Elbet Karabük işçisi bu karanlığı ve zorbalığı yırtacak. DİSK/Birleşik Metal-İş de Karabük işçilerinin bu yürüyüşünde her zaman onlarla birlikte hareket edecek.

Yolbulan Demir işçileri de patronların güdümünde olmayan bir sendika arayışına girdiler ve özgür iradeleriyle sendikamıza üye oldular. Ne var ki işçilerin sendikalaşmasına tahammül edemeyen Yolbulan işvereni canla başla işçileri sendikadan istifaya zorluyor, patronların tetikçisi sarı sendikayı fabrikaya çağırarak birlikte suç işliyor.

Yolbulan işçilerinin tamamına yakını sendikamıza üye oldu. Sendikamız, işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak Kurban Bayramı arefesinde, 20 Ağustos 2018 tarihinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunda bulundu.

Bu sırada sendikamızın işyerinde örgütlendiğini öğrenen işveren önce üç üyemiz işçiyi işten çıkardı ve diğer işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulamaya başladı. İşçilerin işten atılan arkadaşlarına sahip çıkması üzerine işçiler yeniden işbaşı yaptırıldı.

Yolbulan işvereni sendikanın çoğunluğu almasını engellemek için işe giriş tarihlerini sendikamızın Bakanlığa başvuru yaptığı tarihten önce göstererek işçi alımı yapmaya başladı. Hukuksuz bir biçimde işçi alımı yapan Yolbulan işvereni, Karabük’te çalışan demir çelik işçilerini esaret altına almış, işçilerin hiçbir hakkını aramayan, çalışma koşullarını biraz olsun ileriye götürmekten aciz, patronların sözünden çıkmayan sendika bozuntusunu fabrikaya çağırdı. Baskı, hukuksuzluk ve tehditler devam ediyor.

Fabrika idarecileri tarafından üyelerimize tek tek telefon edilerek sendikamızdan istifa ederek Çelik-İş’e geçmeleri yönünde tehditler savruluyor. Yolbulan’a işçilerin değil ancak patronun istediği sendikanın girebileceği söyleniyor. Yolbulan’da sarı sendika işbirliğiyle yapılan tehditler işçilerle yapılan görüşmelerde kayıt altına alınmış durumda.

Görüşmelerde yapılan tehditlerin kısa bir bölümünü paylaşıyoruz:

İdareci: 15-20 dakika içerisinden sendikadan istifa ettin ettin. Etmedin benim sana diyecek birşeyim kalmadı. Hakkını helal et. Üyemiz işçi: Abi hakkım helal olsun da ben niye sendikadan istifa ediyorum? Bu kadar kişiyi bırakamam ben. İdareci: Bak şöyle bir şey söyleyeyim. O sendikanın buraya girme şansı yok zaten yüzde 80 heralde Çelik-İş aldı. Ben seni kaybetmemek için diyorum, sen bilirsin…Birleşik Metal’e üye olan herkes işten atılacak.”

Anayasamızın 51.maddesinde yer alan, “Sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Her hangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmamak şartına bağlı tutulamaz” ifadeleri, sendika özgürlüğüne ilişkin temel hakkın Anayasal dayanağını oluşturur. Bu hak aynı zamanda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 4857 sayılı İş Yasası’nda da ayrıntılı biçimde güvence altına alınmıştır. Bu hakkın ihlali halinde Türk Ceza Kanunu’nun 117 ve 118nci maddelerine göre cezai yaptırımlar mevcuttur.

Yolbulan Demir patronlarını ve sarı sendikayı bir kez daha uyarıyoruz!

Sendikaya üye olmak işçilerin Anayasal hakkıdır. Yolbulan Demir’de sarı sendika ve Yolbulan işverenleri birlikte suç işlemektedir.

İşçilere fabrika idarecileri tarafından işten çıkartma tehdiyle yapılan baskıların ses kayıtları işçilerin ve sendikamızın elinde mevcut. Bu yasadışı tutuma sessiz kalmayacağız. Baskının ve tehditlerin kayıtları kamuoyula paylaşılacak ve bu hukuksuzluğu yapanların cezalandırılması için gerekli girişimler sendikamız tarafından yapılacaktır.

Yolbulan işçileri, özgür iradelerine yapılan saldırılar ve hukuksuzluklar devam ettiği takdirde, işlerine, ekmeklerine ve Anayasal haklarına sahip çıkmak için gerekli demokratik tepkisini ortaya koyacaktır.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak işçi düşmanlarının işbirlikçilerinin suçunun peşini de bırakmayacağız.

BİRLEŞİK METAL-İŞ Genel Yönetim Kurulu

—————————

YOLBULAN SES KAYIT – 1

İdareci: Sen o sendikaya üye oldun mu?Üyemiz işçi: Oldum abi.İdareci: Tamam. Vazgeçme şansın varsa bu akşam vazgeç. Valla bak kendiniz bilirsiniz.Üyemiz işçi: Ya abi bu saatten sonra bu belli bir şey yani.İdareci: Çoğunluğunuz da dönmüş birkaç kişi kalmış. İsterse dön yani sadece bu akşam yani yarın akşam öyle bir şansın yok. Üyemiz işçi: Bu saatten sonra çok zor abi. İdareci: Sen bilirsin… İşten çıkartılacaksınız. Üyemiz işçi: Abi göze aldım. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. İdareci: Sen bilirsin kardeş. Üyemiz işçi: Yani bu kadar kişi içerisinde benim dönmem hata olur yani.İdareci: Zaten o kadar kişi dediğiniz kişilerin çoğu döndü. Üyemiz işçi: Gittiği yere kadar, yapacak bir şey yok bu saatten sonra. İdareci: Ben seni sevdiğimden diyorum seni kaybetmemek için diyorum yani. Olan işçiye olur zengine hiçbirşey olmaz yani.  Üyemiz işçi: Kim ne söylerse söylesin abi dönmeyecem abi ne olursa olsun dönmeyecem. İdareci: Sen bilirsin kardeş…

YOLBULAN SES KAYIT– 2

İdareci: 15-20 dakika içerisinden sendikadan istifa ettin ettin. Etmedin benim sana diyecek birşeyim kalmadı. Hakkını helal et. Üyemiz işçi: Abi hakkım helal olsun da ben niye sendikadan istifa ediyorum? Bu kadar kişiyi bırakamam ben. İdareci: Bak şöyle bir şey söyleyeyim. O sendikanın buraya girme şansı yok zaten yüzden 80 heralde Çelik-İş aldı. Ben seni kaybetmemek için diyorum, sen bilirsin…Birleşik Metal’e üye olan herkes işten atılacak.

 

YOLBULAN SES KAYIT– 3

İdareci: Üye oldunuz mu sendikaya Üyemiz işçi: Ben oldum abi. İdareci: Yani işinizden olacaksanız da onun için diyorum. Keşke olmasaydın ya. Üyemiz işçi: İşimizden olursak ta tazminatımızı verirler, kovarlar bizi ne yapalım artık ok yaydan çıktı. İdareci: Öyle olacak zaten de. Gerek yoktu. Keşke sen çalışsaydın yani. Onun için söylüyorum. Bu işlerde sadece işçi kaybeder. Üyemiz işçi: Abi işçi kaybetmez ya. İlk önce işçi kazanacak inşallah. Abi bizi çok ezdiler ya, sen bize kaç kere söyledin hakkınızı arayın hakkınızı arayın diye. Biz de hakkımızı arıyoruz abi.Çelik-İş sendikasına üye olsaydınız üzülmezdim dediniz. Çelik-İş’in özgeçmişine baktım, onlar Yolbulan’la arkadaş abi. Bizim hakkımızı aramaz ki.

 

emek.org.tr.

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar