İZMİR’DE ASİSTANLAR ARTIK YETER DEDİ

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanların, hak ettikleri ödemelerin yapılması için basın açıklaması yaptı. SES İzmir Şube yöneticileri, TTB Merkez Konsey üyesi Fatih Sürenkök, İzmir Tabip Odası ve Türk Sağlık Sen yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında asistanlar, ‘köle değil uzmanlık eğitimi alan asistanlarız’ dedi

izmir-asistanlar

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanların, hak ettikleri ödemelerin yapılması için basın açıklaması yaptı. SES İzmir Şube yöneticileri, TTB Merkez Konsey üyesi Fatih Sürenkök, İzmir Tabip Odası ve Türk Sağlık Sen yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında asistanlar, ‘köle değil uzmanlık eğitimi alan asistanlarız’ dedi. Türk Tabipler Birliği Asistan Hekim Kolu adına basın açıklamasını yapan Altan Gökgöz, asistanların eğitim almak için geldikleri hastanelerde, kar odaklı sağlık sisteminin tüm angaryasını omuzlayarak 36 saat çalıştıklarını ama emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

‘Sizlere 7/24 hizmet sunan asistan hekimler olarak henüz yetkin olmadığımız görevler altında eziliyoruz bu ağır yükün doğal bir sonucu olarak da siz halkımızla yüz yüze getiriliyoruz. Bu halkın yetiştirdiği genç hekimler olarak, kardeşleriniz, çocuklarınız, torunlarınız, komşunuz olarak sesleniyoruz. “ARTIK YETER” sesimize ses ,bu hak mücadelesine omuz verin. Biz biliyoruz ki bu yaşadığımız sorunlar sadece bizim değil tüm sağlık çalışanlarının da ortak sorunlarıdır.’ Diyen Gökgöz, hak edilen ödemelerinin acilen yapılmasını talep etti.

Gökgöz, sağlığın işletmecilik zihniyetine teslim edilmesi sonucu ucuz iş gücü olarak görüldüklerini belirtti. Hastanelerde yeterli sayıda eğitim görevlisinin olmadığından bahseden Gökgöz, ‘yeterli eğitim alamadan sadece hizmet odaklı çalışmak zorunda kalıyoruz’ dedi.

Yoğun ve uzun çalışma koşullarına karşın ödemelerde yaşadıkları sıkıntıları Gökgöz şu sözlerle ifade etti: ‘Aylardır azalan ek ödeme nedeniyle büyük mağduriyet yaşadık. Yaşamımızı, ödemelerimizi ve özel hayatımızı, hastanemizden aldığımız gelire göre planlamış bulunmaktayız. Hastanenin önemli bir iş yükünü karşılamamıza rağmen ek ödemelerimiz giderek azalmaktadır.’

Asistan hekim rotasyonlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sürelere göre yapılmadığını, uzman hekimler adına açılan polikliniklerde tek başına hasta bakmak ve tıbbi işlemleri yapmak zorunda kalındığı ve bu sorunlar sonucunda asistanlara soruşturmalar ve davalar açıldığını belirten Gökgöz, sağlık hizmeti sunumunda asistan hekimlerin yalnız bırakılmayıp eğitim görevlisi ya da uzman hekim nezaretinin sağlanmasını talep etti.

Emek.org.tr

izmir-asistanlar-2

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar