Hava-İş’e saldırılar devam ediyor: Uçak bakım onarım metal işkoluna verildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hava-İş’in yıllardır örgütlü bulunduğu, toplu iş sözleşmesi imzaladığı ve havacılık sektörünün bir parçası olan uçak bakım onarım işyerlerini değiştirmeye uğraşıyor. Bu değişiklik ile havacılık (taşımacılık) iş kolunu kendi içerisinde bölerek parçalanması, mücadeleci sendikaların tasfiyesi ve sarı sendikaların önünün açılması hedefleniyor. Bugün (26 Temmuz 2013) resmi gazetede İşkolları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair […]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hava-İş’in yıllardır örgütlü bulunduğu, toplu iş sözleşmesi imzaladığı ve havacılık sektörünün bir parçası olan uçak bakım onarım işyerlerini değiştirmeye uğraşıyor. Bu değişiklik ile havacılık (taşımacılık) iş kolunu kendi içerisinde bölerek parçalanması, mücadeleci sendikaların tasfiyesi ve sarı sendikaların önünün açılması hedefleniyor.

Bugün (26 Temmuz 2013) resmi gazetede İşkolları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte 12 nolu metal iş kolunun altına “Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı” maddesini eklendi.  Eklenen bu madde ile Hava-İş Sendikası yıllardır örgütlendiği ve toplu iş sözleşmelerine imza attığı uçak teknik bakım onarımı, yandaş sendika olan Çelik-İş Sendikası’na geçirilmesine göre şekillendirdi.

Aynı oyun 2009 yılında da denendi

Çelik-İş Sendikası 2009 yılında THY Teknik A.Ş işvereni ile birlikte yine işkoluna yönelik bir saldırının içinde olmuş sırf bu yüzden tam 25 ay sözleşme imzalanamamıştı. Yine aynı Bakanlık itirazı kabul etmeyerek ‘havacılık işkolunda’ olduğuna karar vermiş ve bu girişim başarılı olamamıştı.

İşte son iki yılda Hava-İş’e yönelik saldırılar

>> Son iki yıldır AKP iktidarının Hava-İş Sendikası’na yönelik saldırıları durmuyor. İlk saldırı, Toplu İş İlişkileri Yasası Kanun Tasarısının 64. maddesine son dakika bir madde eklenerek sivil havacılık iş kolunda grev anında işverene yüzde 40 faaliyetini sürdürme hakkı tanınmıştı. Bu tasarı fiili anlamda bir grev yasağı ve kırıcılığı anlamına geliyordu. Tasarı meclis alt komisyonundan geri çekilmişti.*

>> Hava-İş Sendikası ile THY yönetimi arasında 23. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü ve görüşmelerde arabuluculuk aşamasına gelindiği sırada 30 Mayıs 2012’de yapılan yasa değişikliği ile havacılık iş koluna grev yasağı getirildi. AKP  İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve iki diğer milletvekilinin bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda grev yasaklarını düzenleyen maddelerden “Yasağın bulunduğu işler” başlıklı 29. maddesine “Havacılık hizmetlerinde” ibaresi eklendi. Hava-İş üyesi 29 Mayıs’ta işten çıkarılan 305 THY işçinin mücadelesi sonucu grev yasağı kaldırıldı.*

>> Hava-İş Sendikası’nın bulunduğu havacılık işkolu 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş ilişkiler sözleşmesi kanununa göre iş kolları ve 2821 sayılı yasaya göre değiştirilerek taşımacılık işkolu olarak düzenlendi. 28 olan işkolları sayısı 21’e düşürüldü. Barajların düşürüldüğü iddia edilse de, sendikaların eski iş kolundaki çalışan sayısına göre üye sayısıyla birlikte barajı aşan sendikalar bile yeni işkoluyla birlikte çalışan sayısının artması ve orantılı olarak üye sayısının az gözükmesi nedeniyle yeni bir baraj getirdi. Ayrıca ek olarak en az 2.000 üye zorunluluğu getirildi. Bu değişiklik ile mevcut sendikaların işkolu çaplarını genişletilerek, üye sayısıyla birlikte barajın altında kalması ve yetkilerini kaybetmesi hedeflendi. Bu süreci önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.

>> 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasıyla 15 Mayıs’ta greve çıkan Hava-İş Sendikası, grevin başlangıcından bugüne THY yönetiminin hukuk dışı bir şekilde grevde yeni işçi alımı yaptığı ve farklı havayollarından kabin ekibi kiraladığını belirtiyordu. Hükümet, ÇSGB, İl çalışma müdürlükleri, savcılıklar, iş müfettişleri konuyu araştırmayarak 54 gün sessiz kaldı. Nitekim grevin 54. gününde İstanbul 5. İş Mahkemesi de Hava-İş lehine karar vererek THY yönetiminin “grev kırıcılığı” yaptığına hükmetti. Bu karara rağmen THY yönetimi hukuku çiğnemeye devam ediyor. İşçiler mahkemenin kararlarını uygulaması ve THY yönetiminin uyması için 24 saat adalet nöbeti tuttu, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Bundan sonra sendikanın ve örgütlü işçilerin yeni eylemlerle mücadeleyi yükseltmeleri bekleniyor.*

>> Ve son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkolları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayınlayarak havacılık (taşımacılık) iş kolunu kendi içerisinde bölerek parçaladı. Uçuş teknik bakım onarımı, havacılık (taşımacılık) sektöründen alarak metal işkoluna verildi.

Hava-İş’ten açıklama

Yeni yönetmeliğin yayınlanmasının ardından Hava-İş Sendikası bir basın açıklaması yayınladı. ‘6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Yasası kanunlaştırılırken, oluşturulan İŞKOLLARI sistemi de mücadeleci sendikaları tasfiye etmek için kullanıldığını’ belirten Hava-İş Sendikası, ‘Özellikle yeni oluşturulan 15 No’lu Taşımacılık İşkolunun oldukça stratejik bir işkolu olması ve sendikal örgütlüğü zorlaştırmak amacıyla açıkça siyasi iktidara yandaş olan sendikalara göre şekillendirildi.’ dedi.

Açıklamada 2009 yılında yapılan oyunu hatırlatan Hava-İş Sendikası, ‘Biz daha önce bu hukuki savaşı zaferle bitirdik yine bitireceğiz. Havacılığın teknik bakımında yer alan teknisyenler, mühendisler havacılık sektöründen koparılamayacaktır. Sendikamız bugün yayınlanan bu Yönetmelik değişikliğinin iptali ile ilgili gerekli hukuki işlemleri hemen yapacaktır.

Sendikamız her türlü oyun, baskı, sistematik saldırılara rağmen havacılık ve taşımacılık işçilerinin mücadele umudu, işçi haklarının yılmaz savunucusu olarak, ne türlü bedel ödenecekse ödensin doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır.’ dedi.

[sws_toggle3 title=”*2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Yasası’nda yer alan grev kırıcılığı maddesi için tıklayın “] “(6) Hava ulaşımı alanında faaliyet gösteren işyerleri veya işletmelerde grev esnasında işveren faaliyetin yüzde kırkını sürdürebilir. Bu durumda, çalışacak işçilerin sayısı, niteliği ve çalışma yerleri, işyerinde veya işletmede çalışan işçi sayısına göre işveren tarafından belirlenir. Bu hükmün uygulanmasında, listenin tespiti, ilânı, işçi sendikasına tebliği ve listeye itiraz usûlü hakkında 65 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.” [/sws_toggle3]

[sws_toggle3 title=”*3 Haziran 2012 Resmi Gazete’de yayınlanan grev yasağı kanunu için tıklayın”] MADDE 1 – 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Havacılık hizmetlerinde.” [/sws_toggle3]

[sws_toggle3 title=”*THY A.O Yönetiminin Grev Kırıcılığı İle İlgili Mahkeme İHTİYATİ TEDBİR KARARI’nı okumak için tıklayın”]Greve katılan işçilerin yerine başka işçi çalıştırıldığını belgeleyen bilirkişi raporu sonucunu değerlendirerek greve katılan işçiler yerine başka işçi çalıştırılamayacağından başka işçi çalıştırılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA ve sataşmanın bu şekilde önlenmesine karar vermiştir. Karar tutanağı için: http://havais.org.tr/download/187/ [/sws_toggle3]

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar