Genel kurul öncesi SGBP’den THY grev ve direnişine destek

552 gündür direnişte ve 192 gündür grevde olan Türk Hava Yolları (THY) işçilerine ve Hava-İş Sendikası’na bugün destek eylemi gerçekleştirildi. 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak 27. Olağan Genel Kurul öncesinde bir araya gelen sendikalar, ‘’AKP, sendikalarımızdan elini çek, Hava-iş’e müdahaleden vazgeç’ dedi. 2 Aralık Pazartesi 12.30’da THY Genel Müdürlük Binası önünde grev çadırında buluşan sendikalar sık […]

552 gündür direnişte ve 192 gündür grevde olan Türk Hava Yolları (THY) işçilerine ve Hava-İş Sendikası’na bugün destek eylemi gerçekleştirildi. 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak 27. Olağan Genel Kurul öncesinde bir araya gelen sendikalar, ‘’AKP, sendikalarımızdan elini çek, Hava-iş’e müdahaleden vazgeç’ dedi.

2 Aralık Pazartesi 12.30’da THY Genel Müdürlük Binası önünde grev çadırında buluşan sendikalar sık sık ‘AKP elini sendikamdan çek’, ‘Yaşasın onurlu mücadelemiz’, ‘AKP’ye teslim olmayacağız’, ‘Zafer direnen emekçinin olacak’, ‘THY işçisi yalnız değildir’ sloganları attılar, halaylar çektiler.

Basın açıklamasına destek verenler arasında DHL direnişçileri, Punto Deri İşçileri, Bakırköy CHP İlçe Örgütü, İşçi Partisi, Bakırköy Çamlık Parkı Forumu, Emek ve Özgürlük Cephesi, İBB İtfaiye Çalışanları, Bakırköy Belediye Çalışanları da vardı.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptığı konuşmada, 7-8 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Hava-İş Sendikası Genel Kurulu’na, THY yönetiminin ve AKP Hükümeti’nin müdahale ettiğini ve kongreyi kendi lehine çevirmek için usulsüzlük yaptıklarını belirtti. Ayçin, “Delegeler için özel bir otel tutulup seçimler için yapılacak konuşmaları görmeleri engellenmiş. Delegeler otelde abluka altına alınmıştır” dedi. THY yönetimiyle değil, AKP’yle mücadele ettiklerini belirten Ayçin, Hava-İş Genel Kurulu’nun, Türkiye’de yapılacak genel seçimlerin bir yansıması olacağını söyledi.

Genel Kurul öncesi SGBP'den THY grev ve direnişine destek

Sendikal Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Öztaşkın ise yaptığı açıklamada, “Toplumsal yaşamın her alanını kontrol altına almak isteyen AKP iktidarı, spor federasyonları, meslek örgütleri, yöre derneklerinden sendikalara kadar bütün örgütlere müdahale ediyor. AKP politikalarını benimsemeyen, uygulamalarına itiraz eden bütün örgütleri sindirmek, etkisizleştirmek ve kontrol altına almak istiyor. AKP iktidarının sendikal alanda hedef haline getirdiği örgütlerden biri de Hava-iş Sendikasıdır.İktidarın ve THY’nin güç ve imkânlarını kullanarak Hava-İş Sendikası’nın içine müdahale edenlere sesleniyoruz; suç işliyorsunuz. Sendikayı kimin yöneteceğine, işveren ya da hükümet değil sadece ve sadece o sendikanın üyeleri karar verebilir” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya ise katıldığı bir toplantıda görüştüğü Küresel Sendikalar İttifakı’nın Hava-iş’e sunduğu dayanışma mesajını iletti.

Sendikaların bir araya gelerek ortak hazırladığı basın açıklaması aşağıdaki gibidir:

AKP SENDİKALARIMIZDAN ELİNİ ÇEK, HAVA-İŞ’E MÜDAHALEDEN VAZGEÇ!

Toplumsal yaşamın her alanını kontrol altına almak isteyen AKP iktidarı, spor federasyonlarından, meslek örgütlerine, yöre derneklerinden sendikalara kadar bütün örgütlere müdahale ediyor. AKP politikalarını benimsemeyen, uygulamalarına itiraz eden bütün örgütleri sindirmek, etkisizleştirmek ve kontrol altına almak istiyor. AKP iktidarının sendikal alanda hedef haline getirdiği örgütlerden biri de Hava-İş Sendikası’dır.
Hava-İş, THY yönetiminin, daha çok kazanmak, daha fazla kâr elde etmek uğruna çalışanın, yolcunun güvenliğini tehlikeye atan işletme politikalarına karşı çıktığı, uçuş güvenliğini ve çalışanların haklarını savunduğu için işverenin ve onun arkasındaki iktidarın hedefi haline geldi. AKP iktidarı, Hava-İş’i sindirmek için önce havayolu çalışanlarının Anayasa’dan ve uluslararası sözleşmelerden doğan grev hakkını ortadan kaldırdı. Grev hakkını gasp etti. Buna karşı çıkan, barışçıl ve demokratik tepkisini ortaya koyan THY çalışanı 305 kişiyi de THY Yönetimi işten attı.

Grev yasağı çok sürmedi, ulusal ve uluslararası baskılara daha fazla direnemeyen AKP hükümeti, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu çıkarırken çalışanların grev hakkını iade etmek zorunda kaldı. Çalışanların grev hakkının teslim edilmesi grev yasağı getirilerek yapılan yanlışlığın en açık göstergesi olmasına rağmen THY yönetimi ve onun arkasındaki iktidar atılan işçilerin geri alınması yönünde parmağını bile kıpırdatmadı. Çünkü, çalışanın işini, ekmeğini elinden alarak sendikal örgütlülüğü zayıflatmanın hesabını yapmışlardı.

İktidarın ve iktidarın desteği ile hareket eden THY yönetiminin emek düşmanı tutum ve uygulamaları karşısında THY çalışanları atılan işçilerin geri alınması, ücret artışı ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 15 Mayıs 2013 günü greve başladı. İktidar ve onun kontrolü altındaki THY yönetimi bu kez de grev hakkını ortadan kaldırmak için greve açık bir biçimde müdahalede bulundu. Hak, hukuk tanımaz bir biçimde grev kırıcılığına soyundu. Grev kırıcılığına ilişkin yargı kanalıyla yapılmış tespitlere rağmen grev kırıcılığında ısrar etti. Halen aynı tutumunu sürdürüyor.

THY yönetimi şimdi de, emek düşmanı politikalarına çalışanların sendikal iradelerine müdahaleyi de ekleyerek Hava-İş Sendikası’nın sendikal anlayışını ve yönetimini değiştirmek ve Hava-İş’in iktidarın vesayeti altında kendilerinin istediği kişilerce yönetilmesini sağlamak için seçimlere müdahale ediyor.

İktidarın ve THY’nin güç ve imkânlarını kullanarak Hava-İş Sendikası’nın içine müdahale edenlere sesleniyoruz; suç işliyorsunuz. Sendikayı kimin yöneteceğine, işveren ya da hükümet değil sadece ve sadece o sendikanın üyeleri karar verebilir. Çalışanların sendika yönetimlerinin belirlenmesinde özgür iradeleriyle karar verebilmeleri sendika özgürlüğünün bir parçasıdır. İşçilerin tercihine müdahale ederek bu özgürlüğü ortadan kaldırıyorsunuz. Sizi bir kez daha ve kamuoyu önünde açık bir biçimde uyarıyoruz: elinizi Hava-İş’ten çekin. Çalışanların tercihlerine karışmaktan, iradesine müdahale etmekten vazgeçin.

Bizler, SGBP’yi oluşturan sendikalar olarak Hava-İş Sendikası ile özgür ve demokratik bir Türkiye için, otoriter ve baskıcı rejime karşı demokrasi ve özgürlük talebiyle omuz omuza mücadele ettik. İşçi hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran, budayan iktidarlar karşısında eylemler, direnişler, mitingler, grevler örgütledik. Demokratik ve mücadeleci bir sendikal anlayışı geliştirmek amacıyla, Türk-İş’in demokratik bir yapıya kavuşması ve işçi hak ve özgürlük mücadelesinde etkin bir rol üstlenebilmesi için birlikte mücadele ettik. İnanç, güç ve irade birliği yaptık.

Bu nedenle dün olduğu gibi bugün de, Hava-İş Sendikası, onun Genel Başkanı Atilay Ayçin ve yönetim kurulu ile birlikteyiz. Hava-İş’in işveren ve siyasal iktidar karşısında çalışanların haklarını koruma mücadelesini önemsiyor ve destekliyoruz.

Sendikal Güç Birliği Platformu(Türkiye Gazeteciler Sendikası, TÜMTİS, Belediye-iş, Deriteks Sendikası, Petrol-iş, Kristal-iş, Basın-iş, Tez Koop-iş, Tek Gıda-iş Sendikası, Hava-iş) ,DİSK Sosyal-iş Sendikası, DİSK Birleşik Metal-iş Sendikası

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar