Enerji-Sen’in DİSK’e Üyelik Başvurusu

Enerji-Sen sendikası geçtiğimiz günlerde DİSK'e üye olmak için başvurmuş ve karara bağlanamayıp ertelenmişti. Enerji-Sen sendikası yaptığı basın açıklamasında “Bu çerçevede bir kez daha, DİSK Yönetim Kurulu olarak, sendikamızın üyelik başvurusunu biran önce karara bağlamanızı, DİSK’ten beklendiği gibi, işçi sınıfının ihtiyaçlarına uygun, sendikamızı, enerji işçilerini ve kamuoyunu rahatlatacak bir kararın alınmasını, fiilen DİSK’li olarak mücadelesini sürdüren Enerji Sen’in DİSK üyesi olmasının engellenmemesini ve bu konuda artık net bir karar alınmasını arz ve talep ediyoruz.” dedi.

Açıklama:

Enerji Sen Sendikası olarak; gerek özelleştirmeler ve sermaye politikaları, gerekse de taşeronlaştırma ve güvencesizleştirme süreçleri açısından kritik önem taşıyan enerji işkolunda özellikle son iki yıldır yoğun bir örgütlenme çalışması yürütmekteyiz.

Bugün geldiğimiz noktada İstanbul’dan Diyarbakır’a, Adana’dan Kahramanmaraş, Afşin-Elbistan’a, Berke Barajı’na kadar birçok kentte ve işyerinde taşeron ve kadrolu işçileri kapsayan sendikal çalışmalarımız sürüyor. Hali hazırda İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)’ta işten çıkartılan 114 işçiyle 51 gündür, Adana Toroslar Elektrik dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’ta 45 işçiyle 130 gündür devam eden direnişlerimiz sadece enerji işçilerinin değil, direniş yürüttüğümüz kentlerde ve işçi sınıfının mücadelesinde önemli katkılar ve deneyimler biriktirerek büyümektedir.

Enerji Sen Sendikası olarak, sendikal örgütlenmemizi ve mücadelemizi, işçi sınıfı hareketinin tarihsel değerleri ve birikimleri üzerinden ve bu topraklarda bu tarihsel sürecin içinden süzülüp gelen ve gerek kuruluş süreci gerekse de bugüne kadar taşıdığı misyonla bu geleneğin tarihsel temsilcisi olan DİSK’in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ilkeleriyle yürütmekteyiz. Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğümüz mücadelemizi ve direnişlerimizi DİSK’in 45 yıllık mücadele birikimi ve deneyimleriyle büyütmeye ve başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz.

Enerji Sen Sendikası olarak, 2010 yılında yaptığımız Genel Kurulumuzda birkez daha DİSK’e katılma kararı aldık, üyelik için başvuruda bulunduk. Yürüttüğümüz çalışmalar, üye sayımız, elde ettiğimiz başarılarla bunu hak ettiğimizi düşündük ve konfederasyonumuz DİSK’in sendikasının bulunmadığı enerji işkolumuzda DİSK’in bayrağını dalgalandırma isteğimiz ve talebimizin yerine getirileceği arzusuyla bu başvuruyu gerçekleştirdik.

Dönemin DİSK Yönetim Kurulu, üyelik başvurumuzu reddetmemekle birlikte, resmi başvurumuzun üzerinden 7 ay geçtikten sonra sendikamıza yazdığı cevap yazısında DİSK Anatüzüğü’nün üyelik konusunu düzenleyen 5. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca konuyu 10/11/12 Şubat 2012 tarihinde yapılacak olan DİSK Genel Kurulu’na götürmemizi tarafımıza bildirdi.

Oysa DİSK Anatüzüğü’nün 5. Maddesinin d ve e fıkralarında, “d) Konfederasyon Yönetim Kurulu, istemde bulunan sendika hakkında, başvuru tarihinden başlayarak 30 gün içinde, varsa aynı işkolunda kurulu üye sendikanın görüşünü almak suretiyle gerekli kararı verir. Üyeliğe kabul edilen sendikanın üyeliği, kararın alındığı Genel Kurul gününden geçerli sayılır.

e) Konfederasyon Yönetim Kurulu’nca üyeliği onaylanmayan sendikanın Genel Kurul’a başvurma hakkı vardır. Genel Kurul, başvuran sendikanın Konfederasyon üyeliğine alınıp alınmaması konusunda karar verir” denilmektedir. Bu yazı ve dönemin DİSK yönetiminin aldığı karar tüzüğe uygun olmamakla birlikte biz, yeniden üyelik başvurumuzun 14. Genel Kurul’da görüşülmesi talebimizi DİSK’e ilettik.

10/11/12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen DİSK 14. Genel Kurulu’nda ise talebimiz, Tüzüğün 5. Maddesinin e bendine dayanarak “bir önceki DİSK Yönetim Kurulu’nun Enerji Sen’in üyeliğini reddetmediği, dolayısıyla Genel Kurul’da görüşülemeyeceği” ifade edilerek Gene Kurul’da görüşülmeden konu karara bağlanmak üzere tekrar yeni seçilecek DİSK Yönetim Kurulu’na devredildi.

Genel Kurul’da ortaya çıkan bu tablo sendikamızı işverenlerin demagojilerine daha fazla hedef haline getirmiş ve üyelerimiz üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmış olmakla birlikte, yeni seçilen DİSK Yönetim Kurulu’nun ilk toplantılarında karar alacağı beklentisiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak aradan geçen 5 ayda yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kaldı. Son olarak DİSK Yönetim Kurulu olarak 3 Temmuz 2012 Salı günü gerçekleştirilen toplantıda sendikamızın üyelik başvurusu talebine ilişkin gündemde kabul oyu veren dört sendikamıza karşılık yine karar alınamamasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Ayrıca DİSK’in kurucu sendikalarından birisi olan ve DİSK’in temel ilkelerine sahip çıkması ve işçi sınıfının doğrularını temsil etmesi gerektiğini düşündüğümüz Lastik-İş sendikamızın Enerji Sen’in DİSK’e katılması yönünde karar alınması durumunda DİSK Yönetim Kurulu’ndan istifa edeceğini ifade etmesini anlamak bir yana, iyi niyet ve samimiyet kurallarıyla bağdaşmadığını belirtmek istiyoruz.

DİSK Genel Başkanı dahil diğer üç yönetim kurulu üyesinin ise, yaşanan bunca sürece ve bu süreçte sendikamızın açıkça kamuoyu nezdinde sıkıntılı durumlara düşürülmesine rağmen karar alınamayacağı yönünde görüş bildirmesi ise en hafif deyimiyle sendikamızın oyalanması anlamına gelmektedir.

Belirtmek isteriz ki, güvencesizliğin, sendikasızlığın, örgütsüzlüğün işçi sınıfına dayatıldığı, tüm sendikal hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bugün, DİSK yönetimlerinin yaklaşık bir buçuk yıldır sendikamıza ilişkin gösterdiği bu tutum, her şeyden önce DİSK’in temel ilke ve değerlerine aykırıdır. DİSK’in, Türk-İş’in Genel Başkanının da sendikasının olduğu ve sendikasının bulunmadığı Enerji işkolu gibi bir alanda örgütlenen sendikamızı kucaklaması gerektiği düşüncesindeyiz. Bugün DİSK’in yapması gereken sadece enerji işkolunda değil tüm işkollarında örgütlenen işçi sınıfının tüm parçalarına kapılarını açmak, kuşkusuz mücadele çizgisi ve ilkelerine uygun bir biçimde omuz omuza mücadele etmektir.

Sonuç olarak; Enerji Sen’in tabela sendikası olmadığını, üretim alanlarında, enerji işçilerinin yaşamlarında ve direniş çadırlarında yaşayan aktif bir sendika olduğunu hatırlatır;

Bu çerçevede bir kez daha, DİSK Yönetim Kurulu olarak, sendikamızın üyelik başvurusunu biran önce karara bağlamanızı, DİSK’ten beklendiği gibi, işçi sınıfının ihtiyaçlarına uygun, sendikamızı, enerji işçilerini ve kamuoyunu rahatlatacak bir kararın alınmasını, fiilen DİSK’li olarak mücadelesini sürdüren Enerji Sen’in DİSK üyesi olmasının engellenmemesini ve bu konuda artık net bir karar alınmasını arz ve talep ediyoruz.

İlgini çekebilecek diğer içerikler