DHL’de Hak-İş Oyununa Karşı TÜMTİS Sendikasına Destek Mesajları: Basın-İş

“DHL İŞÇİLERİ VE TÜMTİS YALNIZ DEĞİLDİR” TÜMTİS Sendikamızın ve DHL işçilerinin yaklaşık iki yıldır süren örgütlenme mücadelesinde sona yaklaşıldıkça işverenin sendika karşıtı tutum ve yeni ayak oyunları ortaya çıkmaktadır. DHL’deki işçi arkadaşlarımızın kararlılığını ve azmini kıramayan işveren yasaların arkasına sığınmanın dışında şimdi de yeni yöntemlerle sendikal örgütlenmeyi ortadan kaldırmak istemektedir. Daha üzücüsü ise kısa bir […]

“DHL İŞÇİLERİ VE TÜMTİS YALNIZ DEĞİLDİR”

TÜMTİS Sendikamızın ve DHL işçilerinin yaklaşık iki yıldır süren örgütlenme mücadelesinde sona yaklaşıldıkça işverenin sendika karşıtı tutum ve yeni ayak oyunları ortaya çıkmaktadır. DHL’deki işçi arkadaşlarımızın kararlılığını ve azmini kıramayan işveren yasaların arkasına sığınmanın dışında şimdi de yeni yöntemlerle sendikal örgütlenmeyi ortadan kaldırmak istemektedir.

Daha üzücüsü ise kısa bir süre önce sendika adı altında kurulan bir yapının bu örgütlenmeyi baltalamak adına işverenle işbirliği yapmasıdır. Hak-iş konfederasyonu bünyesinde 30 Kasım 2012 tarihinde kurdurulan bu sözde sendika, DHL işvereniyle işbirliği içerisinde örgütlenme sürecini baltalamaktadır.

Açık olarak 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu sözleşme dahi imzalayamayacak bir durumda olan bir sendikanın işçilerin örgütlenme mücadelesine sekte vurmaya yönelik bu tutumu bütün emek örgütleri tarafından kınanması gereken bir durumdur. Dahası yaklaşık 700 bin işçinin çalıştığı bu sektörde binlerce sendikasız işyeri varken bir başka sendikanın örgütlendiği işyerinde işverenle birlikte hareket ederek örgütlenme çalışmalarına girmek açık olarak sınıfa ihanet etmektir.

Bu sözde sendikaların kuruluş süreçleri ve amaçları tarafımızdan bilinmektedir. Şimdi DHL örgütlenmesinde de açıkça ortaya çıkmaktadır.

Basın-İş Sendikası olarak yıllardır desteklediğimiz DHL işçilerinin örgütlenme mücadelesinde TÜMTİS’e yönelik saldırıyı kınıyor ve DHL işvereni ile Taşama-İş Sendikasını uyarıyoruz. Ayrıca, Çalışma Bakanlığı ve savcıları göreve çağırıyoruz. Sendikal örgütlenme faaliyetlerini suç olarak tanımlayıp ceza yağdırmak yerine açık olarak işçileri arabalara doldurup sendika değiştirmeye zorlayanlar, TCK’nın 118. Maddesine göre suç işlemektedirler. Neden bunlar kovuşturulmamaktadır.

Siyasi iktidara yakınlık ya da işverenler ile işbirliği üzerinden örgütleneceğini sananlar unutmasın ki TÜMTİS sendikası yalnız değildir. Binlerce basın emekçisi yanlarındadır. Sınıf kardeşleri örgütlenme ve sendikal mücadelelerini sonuna kadar destekleyeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın-İş Sendikası Yönetim Kurulu Adına

YAKUP AKKAYA
GENEL BAŞKAN 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar