Dev Sağlık-İş barajı aştı, toplu iş sözleşmesi yetkisi kazandı

8 bin sağlık emekçisinin taşeron işçi olduğu için sendika hakkı yok sayılan Dev Sağlık-İş, hukuk mücadelesini kazandı. Ankara 12’nci İş Mahkemesi 25 Temmuz’da verdiği kararla, istatistikte 1234 olarak belirtilen Dev Sağlık-İş’in üye sayısının 7 bin 889 olduğuna ve işkolunda yüzde 2,81’lik bir örgütlenme oranına sahip olduğuna hükmetti. Sendika işkolu barajını aştı, toplu iş sözleşmesi yetkisi […]

8 bin sağlık emekçisinin taşeron işçi olduğu için sendika hakkı yok sayılan Dev Sağlık-İş, hukuk mücadelesini kazandı. Ankara 12’nci İş Mahkemesi 25 Temmuz’da verdiği kararla, istatistikte 1234 olarak belirtilen Dev Sağlık-İş’in üye sayısının 7 bin 889 olduğuna ve işkolunda yüzde 2,81’lik bir örgütlenme oranına sahip olduğuna hükmetti. Sendika işkolu barajını aştı, toplu iş sözleşmesi yetkisi kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2013’te SGK kayıtlarına dayanılarak açıkladığı sendika istatistiklerinde, taşeron sağlık işçileri arasında örgütlenen Dev Sağlık-iş’in binlerce üyesini ‘farklı iş kollarında çalıştıkları’ gerekçesiyle yok saymıştı.

Taşeron sisteminin siyasi iktidar tarafından desteklenmesi, yaygınlaştırması ve taşeron firmaların, çalışanlarını hukuksuz bir biçimde farklı işkollarında çalıştırıyor gibi göstermesi, Dev Sağlık-İş’in iş kolu barajını geçmesine engel olmuş, toplu iş sözleşmesi yetkisini de gasp etmişti.

Konuya dair Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Sağlık işçileri noter huzurunda üyeliklerini gerçekleştirmiş ve sendikal iradelerini ortaya koymuştur. Çalışma Bakanlığı müfettişleri muvazaa kararları ile arkadaşlarımızın sağlık işçisi olduğunu belgelemiş ve mahkemeler bunu onaylamıştır. Şimdi de Ankara 12. İş Mahkemesi sendikamızın üye sayısının 1234 değil, 7899 olduğunu ve barajı aştığını karara bağlamıştır. Artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mahkeme kararını tanıyarak sorunun çözümü konusunda adım atmalıdır.Sendikamız kararın hayata geçmesi için her türlühukuksal ve fiili mücadelesini sürdürecektir.”

Sendikanın ÇSGB’nin SGK kayıtlarına dayanarak açıkladığı istatistik sonuçlarına dair açtığı davanın duruşmasında duruşmada bilirkişi raporu şöyleydi: “Dev Sağlık İş sendikasının üye sayısı 1234 değil 7899’dur.”

İşverenlerin SGK bildirimlerine dayanılarak sendikal istatistiklerin yayımlanmasının yarattığı sorunlar üzerine durulan raporda hastanelerde hem asıl işin bir kısmının hem de asıl işe yardımcı hizmetlerin taşeron şirketler aracılığıyla yapıldığına dikkat çekiliyor, sağlık işçilerinin SGK beyanı sorunu nedeniyle sağlık işçisi sayılmamasının yanlışlığı ortaya konuyordu.

Ayrıca DİSK’in toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip sendika sayısı 5’e çıktı.

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar