Toplumsal

DİSK yöneticileri, vergi düzeninde adalet için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiriyor.

Yargıda ve siyasette yaşanan kaos ortamı ile emek mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin önünün kesilmek istendiğinin farkındayız. Asla geri adım atmayacağız. Tüm halkımızı, yargı ve siyaset işbirliği ile yaratılan bu garabete karşı ...

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK-Emekli-Sen ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emeklilerin geçinemediği ve taleplerin karşılanmadığı gerekçesiyle 10 Aralık’ta miting yapacak.

Koza Altın şirketinin, Murat nehrine göz diktiği 657 futbol sahası büyüklüğündeki alanla karşılaştık... Maden çıkaracak olan şirket, nehri adeta kuşatmıştı. Kuracağı devasa zehir havuzlarında başta siyanür olmak üzere yüzlerce ton ...

10 Ekim Ankara Gar katliamını unutmadık! İŞİD katliamında toprağa düşen yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Gezi davası adı altında karşılaştığımız kin ve saldırganlıklara Yargıtay'ın ceza kararıyla devam edildi. .Bu tarihsel toplumsal bir mücadeledir. Yargıtay kısmı da bunun uzantılarındaki bir parçasıdır.

"6-7 Eylül 1955 olayları" diye bildiğimiz tarihi yaşanmışlık; farklı inançlara, halkların toplumsal varlıklarına tahammülsüzlük nedeniyle gerçekleşmiş vahşi saldırılar toplamıdır. Ve bu olaylar devlet operasyonudur.

Topluma dayatılan tekçilik, ırkçılık, milliyetçilik, ötekileştirmenin ve nefret dilinin son bulması için iktidarı insan haklarına dayalı barışçıl politikaları uygulamaya ve Türkiye’nin toplumsal barışına uyguladığı tecrit politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Veteriner hekimler bugün iş bıraktı: “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır.

Grevdeki sağlık emekçilerinin, tüm emekçilere çağrısı şöyle: "Tüm kaygılarınızı bir tarafa bırakın ve yöneticilerinin şatafat içinde yaşadığı yandaş sendikalardan vazgeçin. Tek kurtuluşumuz ve haklarımızı almanın yegâne yolu birlikte örgütlenmek ve ...