Kadın İşçi

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı birçok sorun var. Çalışma koşulları ve yaşadıkları ortamlar; ücretlerin düşüklüğü, iş güvencesinin olmayışı, etnik ya da inançsal baskılara uğramaları, eğitim ve sağlık sorunları, yoksulluk olgularıyla karşımıza ...

“Zaman durdu! Koridorlar çıkmaz sokak. Zihnimizde cam kırıkları. Çaresizlik. Ve telafisizlik. Çalışma arkadaşımız katledildi. 2 Ocak 2019’da, Ceren’imizi bizden çaldılar”  Ceren Damar’ın arkadaşları duygu ve düşüncelerini bu sözlerle ifade ederek, ...

KESK e bağlı sendikalara üye kadınlar, 09-10 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da “Kadın Emeği ve İstihdamı Çalıştayı”gerçekleştirdi. 40 şehirden 215 delegenin katılımı ile gerçekleşen çalıştayda, çalışma yaşamı ve kadınların durumu ele ...

Sendikalar: Şiddete Hayır!    8-9 Kasım 2017 tarihlerinde, Sri Lanka’nın Colombo kentinde toplanan  Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Yönetim Kurulu, kadın taleplerini ve şiddete karşı mücadeleye ilişkin görüşlerini ...