Çocuk İşçilik

Çocuk hakları günü masalı anlatılırken, çocuk işçilik ve çocuk iş cinayetleri gerçeği önümüzdedir.

Dünya kapitalizmi çocuk emeğini sömürmeye devam ediyor. Ülkemizde de sermaye ve devlet, bu utancın dışında değildir. İLO ve UNİCEF verileri, dünyada çalıştırılan çocuk sayısının 9 milyon kadar arttığını ve bu ...

İnsanlık değerlerinin çöktüğü bir ortamda yaşıyoruz. Dünya Çocuk Hakları gününde  2 milyona kadar çocuğun ülkemizde çalıştırıldığı ve bunlar içerisinde  kaç çocuğun  çalışırken yaşamını yitirdiğini, kaç kız çocuğun evlendirildiğini, kaç çocuğun ...

Çocuk işçilik ve çocuk emeğinin üretim süreçlerinde ucuz emek olarak kullanılması, çocukların insani olmayan koşullarda çalıştırılması etik değildir ve insani değerler bakımından da insanlık dışıdır. Hemen her şeyi metalaştıran ve ...

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günüdür. Ancak kapitalist toplumsal ilişkilerin hakim olduğu Dünya’da, milyonlarca çocuk ucuz işgücü olarak çalıştırılıyor. Kapitalizmde bu insanlık sorunu çözülemez; ucuz diye çocuk emeği kullanılmakta ...

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ: ÇOCUK TACİZLERİNİN ARTTIĞI TÜRKİYE’DE 2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR, İŞ CİNAYETLERİNDE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından ...

12 Haziran, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, ancak patronlar ısrarla çocukları çalıştırmaya ve iş cinayetlerinde öldürmeye devam ediyor. İSİG Meclisi, 2013 yılının başından 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam ...