BÜRO EMEKÇİLERİ SOKAĞA ÇIKTI

KESK’e  bağlı Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 3 No’lu Şube bugün Pendik Vergi Daireleri  Kompleksi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

bes-buro-emekcileri-sendikasi

KESK’e  bağlı Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 3 No’lu Şube bugün Pendik Vergi Daireleri  Kompleksi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sabah saat 09:00’da vergi daireleri önünde başlayan eylemde davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. 200 kişinin katıldığı eylemde “Eşit işe, eşit ücret”, “Emeğe saygı istiyoruz”, “Sözleşmeli köle olmayavağız’ sloganları atıldı.

Büro Emekçileri Sendikası’nın 27 Şubat günü gerçekleştireceği greve çağrı yapılan eylemde basın açıklaması İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Salih Aksoy tarafından okundu. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 666 Sayılı KHK ile çalışanlar arasındaki eşitsizliğin daha da derinleştiğini belirten Aksoy şunları söyledi: Eşit işe eşit ücret için 666 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin özeti; daire başkanı ve üstü memurlar ile merkez kadrodaki uzmanlar zengilikte, Şube müdürü ve altı kadrodaki memurlar ise fakirlikte eşitlendiler.

Büro Emekçileri Sendikasının talepleri şöyle:

  • Kamuda esnek çalışma ve istihdamda belirsizliğe son verilsin!
  • Rotasyon sürgündür, DURDURULSUN!
  • Kamu çalışanlarına ek ödeme adı altında yapılan her türlü ek ve yan ödemeler emekliliğe esas kazanca dahil edilsin!
  • İşkolumuzda gerek aynı işi yapan çalışanlar arasında ve gerekse de merkez kadrolar ile taşra arasında ücret adaleti sağlanarak eşit işe eşit ücret uygulansın, merkez-taşra, uzman olan-olmayan ayrımına son verilsin!
  • Maliye işkolunda, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde giderek artan iş yoğunluğu nedeniyle, bugüne kadar iyileştirme mantığı ile ödenen fazla mesai ödemelerinin kaldırılması sonucu açığa çıkan gelir kaybı, seyyanen yapılacak bir artışla maaşlara dâhil edilsin ve kamuda zorunlu fazla mesai uygulamalarına son verilsin!
  • Son olarak kamuda olması gereken en düşük maaş konfederasyonumuz KESK tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.537 TL’ ye yükseltilsin!

Emek.org.tr

bes-buro-emekcileri-sendikasi-1

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar