BÜRO EMEKÇİLERİ İŞ BIRAKTI

Dün KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) iş bıraktı. AKP önüne yürüyen büro emekçileri  ‘bizler savaşın, rantın, dinselleştirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyor, dayatılmaya çalışılan bu bütçeyi kabul etmiyoruz dedi.

Büro Emekçileri Sendikası

Dün KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) iş bıraktı. AKP önüne yürüyen büro emekçileri  ‘bizler savaşın, rantın, dinselleştirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyor, dayatılmaya çalışılan bu bütçeyi kabul etmiyoruz dedi.

Göztepe Vergi Dairesi önünde toplanan büro emekçileri yoğun kara rağmen ıslıklar ve sloganlar eşliğinde AKP binasına yürüdü. Yol boyunca  ‘Eşit işe eşit ücret’ , ‘Parasız eğitim, parasız sağlık’, ’Gün gelecek devran dönecek,  AKP halka hesap verecek’, ‘Savaşa değil emekçiye bütçe’ sloganları atıldı.

Büro Emekçileri Sendikası adına basın açıklamasını Salih Aksoy’un  okuduğu eylemde, AKP’nin bütçe politikaları ile halkı nasıl savaşa sürüklediği vurgulandı. 2013 yılı bütçesinin emekçi bütçesi olmadığını ve geri çekilmesi gerektiğini belirten Salih Aksoy, ‘ Vergi yükü dolaylı vergiler yolu ile emekçilerin sırtında, servet geliri üzerinden alınan vergi ise0. Asgari ücret açlık sınırının altında, Eğitim ve sağlık hizmetleri ticarileşti; Bütçenin vergiler kanalı ile gelirleri artıyor, fakat halka yine bütçe yok diyen Aksoy, ‘ Bu bütçede grevli toplu sözleşme mücadelesi yürüten kamu emekçileri yine yok. Bu bütçede 739 TL’ye mahkûm edilen milyonlarca asgari ücretli yine yok. Bu bütçede kıdem tazminatı gasp edilmek istenen işçiler yine yok. Bu bütçede gübre parası bulamayan çiftçiler, köylüler yine yok. Bu bütçede vergi yükü altında ezilen küçük esnaf yine yok. Kısacası bu bütçede insanca bir yaşam sürdürmek isteyenler yine yok.

AKP iktidarının 10 yıllık süreci boyunca Türkiye’nin geleceğine ipotek koyma iddiasında olduğunu ve 2012 yılı bütçesinde savaşın, yoksulluğun ve talanın finansmanına dönük hazırlandığını belirten Aksoy, ‘Ülkemizi Ortadoğu’da emperyalizmin müdahale aracına dönüştüren AKP’nin savaşçı politikalarının faturası emekçilere çıkarılıyor. AKP, Ortadoğu’ya yönelik sürdürülen emperyalist müdahalelerde taşeronluk misyonunu üstlenerek Türkiye’yi iç savaşların merkez üssü haline getirmiştir’ dedi.

İş bırakma eylemi sloganlar eşliğinde son buldu.

Emek.org.tr

Büro Emekçileri Sendikası

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar