BEDAŞ’ta yine sendika düşmanlığı yine işçi kıyımı

DİSK’e bağlı Enerji-Sen üyesi BEDAŞ işçileri, sözleşmelerin feshedilmesinin ardından belirsizliği, işten çıkarmaları ve yaşanan hak gasplarını protesto etmek amacıyla İstiklal Caddesi girişinden BEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yürüdü. İşçiler öncesinde iki uyarı eylemi daha yapmıştı. Cengiz-Kolin-Limak ortaklığı, BEDAŞ’ın özelleştirilmesinden önce çalışan ve bugün işe devam eden açma-kesme ve okuma taşeron şirketlerinin sözleşmelerini 1 Ağustos itibariyle feshediyor. Şirketler […]

DİSK’e bağlı Enerji-Sen üyesi BEDAŞ işçileri, sözleşmelerin feshedilmesinin ardından belirsizliği, işten çıkarmaları ve yaşanan hak gasplarını protesto etmek amacıyla İstiklal Caddesi girişinden BEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yürüdü. İşçiler öncesinde iki uyarı eylemi daha yapmıştı.

Cengiz-Kolin-Limak ortaklığı, BEDAŞ’ın özelleştirilmesinden önce çalışan ve bugün işe devam eden açma-kesme ve okuma taşeron şirketlerinin sözleşmelerini 1 Ağustos itibariyle feshediyor. Şirketler ise bu feshi gerekçe göstererek, servislerde çalışan bütün işçileri 1 Ağustos’tan sonra işten çıkarıyor. 1 Ağustos’a sekiz gün kalmasına rağmen aralarında 15-20 yıllık çalışanların da olduğu işçilere herhangi bir bilgi verilmiyor.

BEDAŞ’ta yine sendika düşmanlığı başladı. Yaklaşık bir sene önce 120’ye yakın işçi BEDAŞ’ta işten çıkarılmıştı. Sendikanın ve işçilerin direnişi sayesinde haklarını kazanan işçiler işlerine geri alınmıştı.

BEDAŞ’ın özelleştirilerek Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına geçirilmesiyle birlikte sendika üyesi olan işçilere baskılar da arttı. “Artık burası devlet dairesi değil” gibi söylemlerle hakları kırpmaya başlayan BEDAŞ,  muvazaa kararı olmasına rağmen hukuk dışı bir şekilde, periyodik sayaç bakım ihalesi ile çalışan 300 işçiyi ihalenin sonuçlandığı gerekçesiyle işten çıkarttı.

İşçi fazla diyorlar, işçi alıyorlar

Cengiz-Kolin-Limak ortaklığı, bölgelerde gerçekleştirdiği toplantılarda, çalışan işçi sayısının fazla olduğunu ve işçi çıkarabileceklerini  söylemesine rağmen hızla işçi alımlarına başladı. Alınan bilgilere  göre ortaklık, İşkur’a başvurmak da dahil olmak üzere, “iş fırsatı” başlıklı afişleri İstanbul’un dört bir yanına astı. Bugüne kadar çalışmak için 1000’in üzerinde insan başvuru yaparken, 400 kişinin başvurusu kabul edildi.

Uzun ve ağır çalışma, az ücret

Maaşlar konusunda da henüz bir netlik yok. Herhangi bir ücret telaffuz etmeyen Cengiz-Kolin-Limak Şirketler grubu yetkilileri, PC operatörlerini sözleşme için çağırarak, onlara eski maaşlarının 200 TL altında bir ücret önerdi.

İş yükünün artacağını her fırsatta dile getiren yetkililer Bursa’da yıpranma payları çok yüksek olan servislerdeki işçileri saat sabah 09.00’dan akşam 18.00’a kadar çalıştırıyor ve mesai ücretlerini ödemiyor. Şirket Bursa’da Cumartesi günleri tam gün çalışma isterken, bazı zamanlar Pazar günleri de işçileri işe çağırıyor. Bu durumda da fazla mesai, eksik ödeniyor. Şirket, Bursa’daki düzeni İstanbul’a da taşıyacaklarını her bölgede belirtiyor.

İşçi forumu kararları açıklandı

12 Temmuz Cuma günü Enerji-Sen sendikası yeni sürece dair yaptığı işçi forumunda birçok karar aldı. Alınan kararlar şöyle:

>> Bir işçi arkadaşımız dahi işten çıkarılırsa iş edinimimizi yerine getirmemek dahil tüm fiili-meşru haklarımızı kullanacağız.

>> Kazanılmış hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Maaşların düşürülmesi ve iş saatlerinin arttırılması başta olmak üzere tüm hak gasplarına ve köleliğe karşı duracağız. Haklarımız gasp edilmek istenirse başta hukuki mücadeleyi başlatarak, her türlü fiili-meşru eylem hakkımızı kullanacağız.

>> Devam etmekte olduğumuz iş hakkında yapılacak sözleşmelere tek tek görüşmeler yerine adres olarak sendikamızı göstereceğiz.

>> Sendikamıza danışmadan ibraname ve ihbarname gibi evrakları imzalamayacağız.

>> İşçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının asgari olarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde uygulatmak için mücadele edeceğiz.

>> Hala sendikamızın üyesi olmayan arkadaşlarımızı tez elden birlik olmaya ve sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.

‘BEDAŞ’ı bastık, yine basarız’

BEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yapılan yürüyüşün ardından işçiler, polisin genel müdürlük önünde kurduğu etten barikata rağmen “Enerji-Sen sokakta, hak kavgasında”, “Kadro haktır, söke söke alırız” sloganları eşliğinde pankartını astı.

Enerji-Sen üyesi BEDAŞ işçileri adına Mustafa Bozali tarafından yapılan açıklamada, BEDAŞ gibi kamusal nitelikte hizmet veren kurumların vasıflı-vasıfsız çalışanları işten çıkararak yerine tecrübesiz-vasıfsız çalışanların alınmasının ciddi bir sosyal tepkiye kapı açacağını belirtti. Gezi Parkı’nda yaşananlarının unutulmaması gerektiğini belirten Bozali, “Haklarımızla ve şartlarımızla bir kez daha buradayız. Özelleştirme süreci başından 2 defa daha gelmiştik. 29 Mart’ta ve 28 Haziran’da kazanılmış haklarımızın korunması için, insanca ve güvenceli iş taleplerimizle yine BEDAŞ Genel Müdürlüğü önündeydik.Geçen süreç içerisinde temel taleplerimiz olan iş güvencesi konusunda duyarlılık gelişmediğini görüyoruz ve bundan kaynaklı bir kez daha BEDAŞ işçilerinin kırmızı çizgilerini, olmasa olmazlarını bir kere daha başta BEDAŞ yönetimine burada ilen ediyoruz” dedi.

İşçi forumundan alınan kararları ve talepleri açıklayan Bozali, “BEDAŞ’ta fiilen çalışan hiçbir işçi gereksiz değildir. Bizler ise güvence talebimizden vazgeçecek değiliz.  Zaten çalışma bakanlığının verdiği muvazaa kararıyla taşeronda çalıştırılması yasak olan ve hukuken işe başladıkları ilk günden itibaren asıl işverenin işçisi sayılan bu işçilerin işten çıkartılmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur, olamaz.” dedi. İşçiler, “BEDAŞ’ı bastık, yine basarız” sloganları eşliğinde eylem sonlandırıldı.

Eyleme DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan YARDIMCISI Celal Obat, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, SGD, ÖDP, Halkevleri destek verdi.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar