28 NİSAN ANMA/YAS GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI

28 Nisan, Dünya İş Cinayetlerinde Kaybettiklerimizi Anma/Yas Günüydü. İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 28 Nisan Dünya İş Cinayetlerinde Kaybettiklerimizi Anma/Yas Günü etkinliğinin 2.sini düzenledi.

28-nisan

28 Nisan, Dünya İş Cinayetlerinde Kaybettiklerimizi Anma/Yas Günüydü.

İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 28 Nisan Dünya İş Cinayetlerinde Kaybettiklerimizi Anma/Yas Günü etkinliğinin 2.sini düzenledi.

İSİG Meclisinin düzenlediği anma/yas günü etkinliği, iş kazalarında hayatlarını kaybedilenler ve anıları için saygı duruşu yapılarak başladı.

28.04. 2013 günü İstanbul’da TTB konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Meslek Hastalıkları, Asbest kullanımı ve yol açtığı hastalıklar, Dr.Nejat Yazıcıoğlu ödülleri dağıtımı ve gündemle ilgili tartışma formu bölümleriyle yararlı sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe sendikalar ve meslek örgütleri yöneticileri-temsilcileri, politik emek grupları, üniversite öğrencileri, işçiler katıldı.

28 Nisan anma/Yas günü etkinliği, ülkemizde ikinci kez düzenlenmektedir. Geçen yıl Petrol-İş sendikası İstanbul merkezi binasında düzenlenmişti.

Etkinlikte yer alan pankartta önemli bir talep “28 Nisan İş Cinayetlerinde ölenleri Anma/Yas Günü İlan Edilsin” şeklinde ifade edildi. Ayrıca açılan diğer pankartta ise, iş kazalarında kaybedilenlerin ve yakınlarının emek örgütlerinin ortak talebi olan “adalet istiyoruz” vurgusu yinelendi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda, emek cephesinin her alanından yapılacak katkılarla ve dayanışmayla; emekçilerin ortak belleğinin oluşturulması konusuna İSİG meclisi adına vurgu yapılarak, emek kurumlarının daha fazla katkıları ve katılımı istendi. 

 YASAKLANMIŞ ANCAK, YAYGIN KULLANILMIŞ OLAN “SİHİRLİ MİNERAL” ASBEST, AKCİĞER VE KARIN ZARI KANSERİ NEDENİDİR.

Meslek Hastalıkları konusunda, Asbest hastalıkları konusunda ülke ve dünya kapsamında anlatılarla olayın değişik boyutları sergilendi.

Uluslararası Asbestin Yasaklanması Ağı (IBAS) adına konuşan koordinatör Laurie Kazan-Allen,  Asbest Minerali ve kullanımının boyutlarını; uluslar arası deneyimler ve mücadeleleri açısından ortaya koydu. Sunumunda olayın dünya emekçi halkları açısından çok önemli sağlık sorunu halinde devam ettiğini ve aynı zamanda önemli mücadelelerin de verildiğini ifade etti.

2010 yılında yasaklanmasına rağmen özellikle inşaat çimentosunda kullanılması nedeniyle, asbest tehlike saçmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.

AKP hükümetinin yoğun ve yaygın olarak gündeme getirdiği “kentsel dönüşüm” yıkım çalışmalarının, sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğu da toplantıda açıklandı. Asbest sökümü, bilimsel olarak ve halk sağlığı gözetilerek sökülmesi gerektiğine özellikle dikkat çekildi.

Hükümetin bu konuda bilgi sahibi olduğu ancak, emek güçlerinin de bu konuda duyarlı olması ve konuyu özenle takip etmesi gerekmektedir.

IBAS koordinatörü Laurie Kazan-Allen, uluslararası kurumsal çalışmalar arasında Asbest konusunda Türkiye etkinliğinin de başladığını yaptığı konuşmada vurguladı.

Dr. Coşkun Canıvar yaptığı sunumda Meslek hastalıkları konusunda önemli bilgiler aktardı. Değişik mesleklerde, meslek hastalıkları listesi çıkaran Dr. Canıvar, İSİG çalışmalarında dayanışmanın ve mücadelenin yükseltilmesine özellikle vurgu yaptı. Emek örgütlerine de bu anlamda çok önemli görevlerin düştüğünü bildirdi.

MESLEK HASTALIKLARINI YANİ “GİZLENEN SALGINI AÇIĞA ÇIKARALIM! ”

Meslek hastalıkları konusunda ülkemizde yaşanan gerilikleri teşhir eden Prof. Dr. İbrahim Akkurt, uluslar arası sahada stratejilerin değiştiğini ve ülkemizde de buna uygun gelişmelerin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Sivas Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr. İbrahim Akkurt yaptığı sunumda, meslek hastalıkları konusunda önemli bilgileri paylaşmanın yanı sıra, yaptığı uyarılarıyla da dikkat çekti. Yasal meslek hastalığı tanısı ve tıbbi tanı sistemine dönme stratejisine geçilmeye başlandığını ve “teşhis- iyileştirme- malüliyet” sarmalında meslek hastalıkları konusunun ele alınmasını açıklayan Akkurt, meslek hastalıkları konusunda öz olarak; basit tazminatlar ve sonuçsuz kalan baştan savma sisteminin kesinlikle terk edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Prof. Akkurt: “TAŞERON SİSTEMİ MESLEK HASTALIKLARINI GİZLEMEKTEDİR.”

Meslek hastalıkları konusunda tanı sisteminin esasında çok tuzaklı ve emekçileri aşağılamalarla dolu olduğuna da dikkat çeken Akkurt, mevcut taşeron sisteminin de meslek hastalıklarını gizlediğini açıkladı.

Buna karşı mücadele elbette şarttır, ancak Prof Akkurt’un belirttikleri gerçekten de çok önemlidir. Akkurt’un belirttiği gibi, “Tanı sistemi artık dünyaca kabul görmekte ve bu hızla yaygınlaştırılmalıdır.”

Günümüzün tehlikesi “NONOTEKNOLOJİ  ARACILIĞIYLA 800 ÇEŞİT VİRÜS NONOPARTİKÜLERİ, SOLUNUM YOLUYLA VE MUKOZALARLA GELİYOR…

PROF dr. İbrahim Akkurt’un açıklamasına göre, 2 trilyon dolarlık teknoloji pazarının, insanlığın önüne koyduğu teknolojik-hastalık artık kapımızdadır.

 14 Mart TIP bayramı dolayısıyla verilen TTB ödüllerinin de verildiği etkinlikte, iki doktor ödül aldı.

İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü-2013, 28 Nisan anma gününde Prof.Dr. İbrahim Akkurt’a verildi.

Meslek hastalıkları konusunda prömokonyozların teşhis ve tedavisinde çalışmaları ve değerli emekleri nedeniyle, Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları hastanesi Doktoru Metin Çelikiz ödül aldı.   İstanbul

Emek.org.tr

28-nisan-1

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar