2012 YILINDA ÖNLENEBİLİR SEBEPLERLE 609 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu yıl ikincisi hazırlanan raporun sonuçları oldukça çarpıcı. Bu yıl en az 609 çocuk bizzat devlet eliyle ya da devletin önlem almadığı sebepler nedeniyle yaşamını kaybetti. Gündem Çocuk Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de yaşanan yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın ve bunlara benzeyen ya da benzemeyen sorunların yeni boyutları çocukların yaşam hakkı ihlaline neden oluyor.

2012 yılında önlenebilir sebeplerle 609 çocuk yaşamını yitirdi

Bu yıl ikincisi hazırlanan raporun sonuçları oldukça çarpıcı. Bu yıl en az 609 çocuk bizzat devlet eliyle ya da devletin önlem almadığı sebepler nedeniyle yaşamını kaybetti. Gündem Çocuk Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de yaşanan yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın ve bunlara benzeyen ya da benzemeyen sorunların yeni boyutları çocukların yaşam hakkı ihlaline neden oluyor.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Celal Musaoğlu “Çocukların yaşam, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, katılım, güvenlik içinde ve onurlu yaşama hakları ihlal ediliyor. Tüm bu sorunlar toplumun tüm kesimlerini ama öncelikle ve daha çok çocukları etkiliyor. Daha da vahimi çocuklar ölüyor. Bu sorunlara bağlı olarak çocuk işçilerin sayılarının arttığını, çocuk gelin vakalarının çoğaldığını,daha fazla çocuğun silahlı ya da silahsız şiddet ortamlarında kaldığınısöyleyebiliriz. Elbette sosyo-ekonomik koşullar bakımından daha dezavantajlıçocukların bu sorunlardan daha derin etkilendiğini de unutmamalıyız. Zaten bu raporda göreceğiniz vakalar da sosyo-ekonomik koşullar kötüleştikçe çocukların yaşam hakkı ihlalleri ile, ölümle daha sık yüz yüze geldiklerini gösteriyor. Raporladığımız vakalarda ölümlerin gerçekleşme biçimleri, gerçekleştikleri yerler de bu bulguyu destekler nitelikte” dedi.

Çocuğun Yaşam hakkı 2012 Raporunda yer alan veriler ise şöyle:

Toplumsal olaylar sırasında yaşananlar, kara mayını ve askeri mühimmat, silahlı çatışmalar, yargısız infazlar ve sağlık, eğitim ve bakım hizmeti veren kamu görevlilerinin ihmali nedeniyle yaşamını kaybeden çocuk sayısı: 46

Bu çocuklar bizzat devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlali nedeniyle yaşamlarını kaybetti.

Raporun ikinci temel başlığı olan Devlet önlem almadığı şiddet, bireysel silahlanma, intihar, ihmal, afetler, gibi durumlarda yaşanan ihlal sonucunda en az 563 çocuk yaşamınıkaybetti.

Raporda öne çıkan bir konu olan işyeri ölümlerinde ise 2012 yılında en az 38 çocuk yaşamınıkaybetti. Eğitim ortamında yaşamını kaybeden çocuk sayısı ise en az 20 çocuk olarak belirtildi.

“Yabancılar” bölümünde ise en az 40 çocuk Türkiye devleti sınırları içerisindeyken çeşitli sebeplerden dolayı yaşamınıyitirdiği söylendi. Dernek bu konudaki verilerin çok yetersi olduğunu daha etkili izleme yapılması gerektiğini söyledi.

Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu’nda çocuğa yönelik cezasızlığın vurgulanması ve görünür kılınması amacıyla 2012 yılında görülen Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, İbrahim Oruç, Efe Boz, Mahsun Mızrak, Çağdaş Gemik davalarıyla ilgili güncel gelişmelere yer veriliyor. Raporda ayrıca, 2012 yılında Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin Türkiye’yi çocuğun yaşam hakkın ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum ettiği iki karara ( Kayak v. Türkiye ile Çoselav v. Türkiye ) yer verildi.

2005 yılından beri çocuk haklarının hayata geçmesi için çalışmaları yürüten Gündem Çocuk Derneği hazırladığı raporlarla çocukların yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmayı hedefliyor. Dernek Türkiye’de çocukların yaşam hakkı ihlaline uğramamaları için devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmeye çağırıyor. Bu amacımızın gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmesi ve sesini yükseltmesinin yaşamsal önem taşıdığını biliyoruz.,

Raporu görüntülemek için tıklayın

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar