EMEK HABER

Faşist Mussolini'yi kurtarıcı "baba" olarak gören yöredeki kadınların ve erkeklerin tutumu, (kıskançlık ve tecavüz kültürü ile motive olan) politik olarak Faşizmin yarattığı insan tipolojisini de etkileyici bir şekilde gösteriyor.

DİSK yöneticileri, vergi düzeninde adalet için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiriyor.

İş cinayetleri durdurulmuyor! Ve bu konu örgütlenme ve mücadele için önemli bir zemindir. İşçi sınıfının ve sendikaların, emek dostu siyasal kurumların; ...

Yargıda ve siyasette yaşanan kaos ortamı ile emek mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin önünün kesilmek istendiğinin farkındayız. Asla geri adım atmayacağız. Tüm halkımızı, ...

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK-Emekli-Sen ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emeklilerin geçinemediği ve taleplerin karşılanmadığı gerekçesiyle 10 Aralık’ta miting yapacak.

"Yaratılan"... Bir dizi platformu olan Netflix'te yayında olan bir mini dizi hakkında.

Koza Altın şirketinin, Murat nehrine göz diktiği 657 futbol sahası büyüklüğündeki alanla karşılaştık... Maden çıkaracak olan şirket, nehri adeta kuşatmıştı. Kuracağı ...
Daha Göster ...

Emek Özel

    Yazan: Adnan ALİN  /  Şubat 2022 –  Kitap, işçi sınıfının güncel süreçte  sendikal örgütlenme ve ekonomik-demokratik mücadele konusunda yaşanan sorunlarını, işçi sınıfı  alternatif anlayış ve örgütlenme tarzlarını; “işyeri işçi komiteleri” ...